Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 

ԻՆՉՊԵՍ ԿԻՍԵԼ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ

- Ինչպե՞ս պետք է իրացվի գրավ դրված գույքը, եւ ինչպե՞ս է բախշվում իրացումից ստացված գումարը:

Մի խումբ քաղաքացիներ

-ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 250 հոդվածի ուժով գրավ դրված գույքն իրացվում է հրապարակային սակարկություններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ:
Գրավ դրված գույքի իրացումից ստացված գումարից այդ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու եւ իրացնելու համար ծախսերը վճարելու համար անհրաժեշտ գումարներ պահելուց հետո բավարարվում են գրավառուի` գրավով ապահովված պահանջները, իսկ մնացած գումարը տրվում է գրավատուին: Գրավառուի` գրավով չապահովված պահանջները սույն կետով նախատեսված գումարից բավարարվում են օրենքով նախատեսված կարգով:

Այն դեպքում, երբ գրավ դրված գույքն իրացնելուց ստացված գումարը կամ գրավառուին կամ նրա նշած անձին ի սեփականություն անցած գույքի արժեքը բավարար չէ գրավառուի պահանջները բավարարելու համար, նա իրավունք ունի պակաս գումարը ստանալու պարտապանի այլ գույքից, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:


«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԿՆՔՎԵՆ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԿԵՏՈՎ»

 

- Մեծ մի առեւտրային ցանցի մենեջեր եմ` արդեն երկու տարի, սակայն աշխատանքային պայմանագիրն իմ հետ կնքում են մեկ տարով, եւ իրենց քմահաճույքով տարին վերջանալուց հետո կարող են կնքել, կարող են` ոչ: Նման պայմաններում ճի՞շտ են, որ կնքում են որոշակի ժամկետով պայմանագիր, այլ ոչ թե` անորոշ ժամկետով:
Մայա

-Նմանատիպ գործերի առնչությամբ առկա է դատական նախադեպ, համաձայն որի որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիրը հանդիսանում է բացառություն` ընդհանուր կանոնից: Այսինքն՝ որպես կանոն աշխատանքային հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն անորոշ ժամկետի պայմանագրով եւ միայն բացառիկ դեպքերում է թույլատրելի որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի կնքումը: Որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կարող է կնքվել միայն այն դեպքում, երբ կատարվելիք աշխատանքը կրում է ոչ մշտական բնույթ:
Ավելին, դատական նախադեպով արձանագրվել է, որ որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ հիմքերի բացակայության պայմաններում կնքված պայմանագիրն առաջացնում է գործատուի կողմից աշխատողի աշխատանքային իրավունքների եւ երաշխիքների սահմանափակում, ուստի Ձեր դրվագով, կարծում եմ, որ պետք է կնքվի անորոշ ժամկետով պայմանագիր:


ԼԵՎՈՆ ՍՈԽԱԿԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
«Լեւ գրուպ» փաստաբանական
գրասենյակի հիմնադիր
նախագահ