Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 

Սույն  քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Բարեղամ Սիմոնի Կուրեխյանի, Լավուրիկ Սենեքերիմի ընդդեմ ,,Ագրոթեքինվեստ,, ՍՊ Ընկերության՝ կերակրողի մահվան հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին` հայցվորների շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 18.02.2021 թվականին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ`  համաձայն որի հայցը բավարարվել է:

 

Գործ թիվ ԿԴ2/0574/02/19
Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

18.02.2021
թ. ք. Աբովյան

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ`

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՄԲ Ս. ԱՐՍԵՆՅԱՆԻ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ՝
ՀԱՅՑՎՈՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ` Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ /ԼԵՎ ԳՐՈՒՊ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ/

ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ` Կ. ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Բարեղամ Սիմոնի Կուրեխյանի, Լավուրիկ Սենեքերիմի Կուրեղյանի /ներկայացուցիչ Լևոն Բաղդասարյան/ ընդդեմ ,,Ագրոթեքինվեստ,, ՍՊ ընկերության /ներկայացուցիչ Կ. Ասատրյան/՝ կերակրողի մահվան հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Սույն  քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Վարդան  Օհանյանի  ընդդեմ Սամվել  Հովսեփյանի  և Վլադիմիր  Հովսեփյանի` համապարտության կարգով գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, հայցվորի շահերը ներկայացնում են Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբաններ ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ, ԼԱՐԻՍԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը 28.04.2020 թվականին կայացրել է  դատական ակտ`  համաձայն որի գործի վարույթը կարճվել է՝ Սամվել Հովսեփյանի՝ մահացած լինելու և Վլադիմիր Հովսեփյանի՝ սնանկ ճանաչված լինելու հիմքերով:

Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան`Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 28.04.2020 թվականի վճռի դեմ:

09.04.2021թվականի որոշմամբ ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը  Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 28.04.2020 թվականի վճիռը բեկանել է  և գործն ուղարկել նույն դատարան` նոր քննության:

 

Գործ թիվ ԵԱԴԴ/0779/02/14
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ, Երևան քաղաքի ընդհանուր
իրավասության դատարանի թիվ ԵԱԴԴ/0779/02/14
քաղաքացիական գործով 28.04.2020 թվականի վճիռ
նախագահող դատավոր Ա.Փիլոսյան


Ո Ր Ո Շ Ու Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ
Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը
(այսուհետ նաև` Վերաքննիչ դատարան), հետևյալ կազմով`

նախագահող դատավոր`
դատավոր՝
դատավոր՝ Կ.Համբարձումյան
Մ.Հարթենյան Ն.Մարգարյան2021 թվականի ապրիլի 09-ին Երևան քաղաքում
գրավոր ընթացակարգով քննության առնելով թիվ ԵԱԴԴ/0779/02/14 քաղաքացիական գործով ըստ հայցի Վարդան Օհանյանի ընդդեմ Սամվել Հովսեփյանի և Վլադիմիր Հովսեփյանի՝ համապարտության կարգով գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, ՀՀ, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի (այսուհետ` Դատարան) 28.04.2020 թվականի վճռի դեմ Վարդան Օհանյանի ներկայացուցիչ Լևոն Բաղդասարյանի կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը


Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Սույն  քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Սերժիկ Ավագյանի ընդդեմ Սամմի Դարյանի, երրորդ անձ Վազգեն Մեսրոպյանի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին և ըստ Սամմի Դարյանի հակընդդեմ հայցի ընդդեմ Սերժիկ Ավագյանի, երրորդ անձ Վազգեն Մեսրոպյանի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին,  հացվորի՝  Սերժիկ Ավագյանի շահերը  ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի  փաստաբան  ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

Վերոնշյալ գործով 11.09.2019 թվականի վճռով հայցը մերժվել է:  Վճռի դեմ հայցվորի ներկայացուցչի կողմից /Սերժիկ Ավագյանի անունից/ վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան:

ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը 07.02.2020թ. վերաքննիչ բողոքը բավարարել է, բեկանել է Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը և փոփոխել:

 

Գործ թիվ ԵԿԴ/5610/02/15ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

07 փետրվարի 2020 թվական  ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը (այսուհետ նաև` Վերաքննիչ դատարան), հետևյալ կազմով`


Նախագահող դատավոր` Նաիրա Մարգարյան
Դատավոր` Անի Մխիթարյան
Դատավոր` Արթուր Սմբատյան


Մասնակցությամբ՝
Բողոք բերած անձի ներկայացուցիչ` Լևոն Բաղդասարյան

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ


Սկզբնական հայցով պատասխանողի ներկայացուցիչ՝ Հակոբ Ճարոյան

դռնբաց դատական նիստում քննելով Սերժիկ Ավագյանի (այսուհետ նաև` Բողոքաբեր) անունից բերված վերաքննիչ բողոքը ՀՀ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի (այսուհետ նաև` Դատարան) թիվ ԵԿԴ/5610/02/15 քաղաքացիական գործով 2019թ. սեպտեմբերի 11-ի վճռի դեմ, ըստ հայցի Սերժիկ Ավագյանի ընդդեմ Սամմի Դարյանի, երրորդ անձ Վազգեն Մեսրոպյան` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին և ըստ հակընդդեմ հայցի Սամմի Դարյանի ընդդեմ Սերժիկ Ավագյանի, երրորդ անձ՝ Վազգեն Մեսրոպյան` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին,


Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Սույն  քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Վարդան Անդրանիկի Օհանյանի ընդդեմ Յուրիկ Ռուբենի Մանուկյանի և Սիլվա Համբարձումյանի՝ համապարտության կարգով 18.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումարի, որպես փոխառության մայր գումար, 7.140.000 ՀՀ դրամ գումարի, որպես պայմանագրով սահմանված տույժի գումար, սկսած 10.03.2015 թվականից մինչև պարտավորության փաստացի կատարման օրը ուրիշի դրամական միջոցները ապօրինի պահելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկվող տոկոսների բռնագանձման պահանջների մասին, հացվորի՝  Վարդան Օհանյանի շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի  փաստաբան  ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

Վերոնշյալ գործով 06.04.2018 թվականին կայացվել է բարենպաստ դատական ակտ: Վճռի դեմ պատասխանողը   վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան:

ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը 10.04.2020թ. պատասխանող Սիլվա Համբարձումյանի վերաքննիչ բողոքը մերժել է, թողնելով Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 14.11.2019թ. թիվ ԵԿԴ/4197/02/16 քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը անփոփոխ:


ԳՈՐԾ ԹԻՎ ԵԿԴ/4197/02/16

 Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

06.04.2018թ. ք.Երևան

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի
ընդհանուր իրավասության 
դատարանը

Նախագահությամբ` դատավոր Ա. Մելքումյանի
Քարտուղարությամբ` Ա. Բագդատյանի
Մասնակցությամբ` 

Հայցվորի ներկայացուցիչ` Լ. Բաղդասարյանի
/լիազորագիր` տրված` 27.09.2016 թվականին, արտոնագիր` 88/

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ


Պատասխանողի ներկայացուցիչ` Վ. Զուռնաչյանի
/լիազորագիր` տրված` 25.10.2017 թվականին, արտոնագիր` 16/


Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Վարդան Անդրանիկի Օհանյանի ընդդեմ Յուրիկ Ռուբենի Մանուկյանի և Սիլվա Համբարձումյանի, համապարտության կարգով 18.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումարի, որպես փոխառության մայր գումար, 7.140.000 ՀՀ դրամ գումարի, որպես պայմանագրով սահմանված տույժի գումար, սկսած 10.03.2015 թվականից մինչև պարտավորության փաստացի կատարման օրը ուրիշի դրամական միջոցները ապօրինի պահելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկվող տոկոսների բռնագանձման պահանջների մասին.

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

 

Սույն  քաղաքացիական գործով, ըստ Հրանտ Անդրանիկի Վարդանյանի հայցի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս Ֆինանսների նախարարության՝ պատճառված վնասը փոխհատուցելու պահանջի մասին, հայցվորի շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը 17.04..2019 թվականին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ`  համաձայն որի հայցը բավարարվել է:

Պատասխանող կողմը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան` Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 17.04.2019 թվականի վճռի դեմ:

18.09.2019թվականի որոշմամբ ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը  մերժել է պատասխանողի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքը` թողնելով Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 17.04.2019թ. վճիռը անփոփոխ:ԳՈՐԾ ԹԻՎ ԵԴ/18199/02/18

 Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

17 ապրիլի 2019թ. քաղ. Երևան

ՀՀ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը

Նախագահությամբ` դատավոր Զ.Նախշքարյանի
Քարտուղարությամբ՝ Մ.Սամսոնյանի


Մասնակցությամբ՝
հայցվոր Հրանտ Վարդանյանի
հայցվորի ներկայացուցիչԼևոն Բաղդասարյանի

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ

(լիազորագիր՝ տրված 14.08.2018թ., երեք տարի ժամկետով, փաստաբանական գործունեության արտոնագիր՝ թիվ 88)


պատասխանողի ներկայացուցիչ Տավրոս Գևորգյանի
(
լիազորագիր՝ տրված 27.09.2018թ.)

Դռնբաց դատական նիստով քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Հրանտ Անդրանիկի Վարդանյանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս Ֆինանսների նախարարության՝ պատճառված վնասը փոխհատուցելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

 

Սույն  քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ-ի ընդդեմ Արմեն Նորիկի Հայրապետյանի՝ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին, պատասխանողի շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի  փաստաբան ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը 01.08.2019 թվականին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ` համաձայն որի «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ-ի հայցը մերժվել է ամբողջությամբ:


 

Գործ N ԵԿԴ/4923/02/17Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

01.08.2019թ. ք.Երևան


ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԻՐԱՎԱՍՈւԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ

Նախագահությամբ` դատավոր Ռ. Ափինյանի
Քարտուղարությամբ` Վ. Ավագյանի

Մասնակցությամբ՝
Պատասխանողի ներկայացուցիչ՝ Լ. Բաղդասարյանի

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ


Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ-ի ընդդեմ Արմեն Նորիկի Հայրապետյանի՝ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին 

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ թիվ ԵԿԴ/4032/02/15

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

14.11.2018թ. ք.Երևան

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը

Նախագահությամբ`
դատավոր Ռ. Ափինյանի
Քարտուղարությամբ`
քարտուղար Գ. Սարգսյանի
Մասնակցությամբ՝
Հայցվորի ներկայացուցիչ՝
Լ.Բաղդասարյանի

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ


Պատասխանողի ներկայացուցիչ՝ Մ.Սմբատյանի


Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Սարգիս Թաթևոսի Բժիկյանի ընդդեմ Իրինա Վլադիմիրի Սիլչենկոյի` որպես գործարքի անվավերության հետևանք՝ 31.000.000 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին, և ըստ հակընդդեմ հայցի՝ Իրինա Վլադիմիրի Սիլչենկոյի ընդդեմ Սարգիս Թաթևոսի Բժիկյանի՝ 05.03.2008թ. նոտարական կարգով վավերացված Իրինա Սիլչենկոյի լիազորված անձ Ռոբերտ Պետրոսյանի և Սարգիս Բժիկյանի միջև Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքի Չարենցի 70 շենքի թիվ 96 հասցեում գտնվող բնակարանի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ2/1303/02/16

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

15-ը մայիսի 2017 թվական քաղաք Մասիս


ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանը`

Նախագահությամբ դատավոր` Ս. Սահակյանի


Մասնակցությամբ`
հայցվորի ներկայացուցիչներ` Լ. Բաղդասարյանի , Թ. Ալեքսանյանի

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ

պատասխանողի ներկայացուցիչ` Ա. Սահակյանի

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Ջամալ Թեմուրի Քյալաշյանի ընդդեմ <<Ոսկե կացին>> ՍՊԸ-ի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ ԿԴ 1/0112/02/13Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

23.11.2015թ. ք. Աբովյան

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ


ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ` դատավոր Սլավիկ Թորոսյանի,
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՄԲ` Լիլյա Քարամյանի,
մասնակցությամբ`


Հայցվորի ներկ.` Հակոբ Գրիգորյանի,

Պատասխանողների ներկ.`
Լևոն Բաղդասարյանի,
/
արտոնագիր թիվ 88/

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակԴռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` □ԱրմենՏել□ ՓԲԸ /ՀՎՀՀ -------, պետական գրանցման վկայական թիվ --------/ ընդդեմ Գայանե Հակոբջանյանի, Անահիտ Ավագյանի, Աշխեն Գրգորյանի, Արշակ Հովհաննիսյանի, Արմեն Կարապետյանի, Շողիկ Սարիբեկյանի, Աննա Զաքարյանի, Սամվել Հակոբյանի, Արմեն Գեղամյանի, Հայաստան Աղաջանյանի, Լալա Սողոյանի, Գարեգին Մարտիրոսյանի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին,

 

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ ԵԿԴ -1057/ 02/2013

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

07.06.2016 թվական քաղաք Երևան


Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը (այսուհետ` նաև Դատարան)` հետևյալ կազմով


նախագահող դատավոր` Կ.Պետրոսյանի
քարտուղարությամբ` Ս. Բաղդասարյանի


մասնակցությամբ`
հայցվոր` Մարինա Լարինայի,


հայցվորի ներկայացուցիչ` Ռազմիկ Դավթյանի


պատասխանողի ներկայացուցիչ` Ժիրայր Սաֆարյանի

ԼԵՎ ԳՐՈՒՊ փաստաբանական գրասենյակ


երրորդ անձի ներկայացուցիչ` Ռազմիկ Դավթյանի

 

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Մարինա Լարինայի ,երրորդ անձ Ռուբեն Սարգսյանի   ընդդեմ  ՙԵրևան Ջուր՚ փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` նաև Ընկերություն), (պետական գրանցման համար` ----------, ՀՎՀՀ` -------)` վնասի հատուցման պահանջի մասին,

 

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԳործN ԵԿԴ/0507/02/15


Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

09.02.2015թ. ք.Երևան
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԻՐԱՎԱՍՈւԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ 

Նախագահությամբ` դատավոր Ռ. Ափինյանի
Քարտուղարությամբ` Մ. Հակոբյանի

Մասնակցությամբ`
Հայցվոր՝ Վ. Ավագյանի

Պատասխանողի ներկայացուցիչ՝ Ժ. Սաֆարյանի
(հիմք՝ 11.05.2015 թվականին տրված լիազորագիր, ՓԳԱ թիվ 1744)
LԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ


դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի «Ակվատեխավտոմատիկա» ՓԲԸ սնանկության գործով կառավարիչ՝ Վահագն Ավագյանի ընդդեմ Գրիգոր Հակոբի Բաբիյանի` 4.230.000 ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԵՇԴ/1605/02/13Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

29.12.2015թ. ք. ԵՐԵՎԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԸ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ` ԴԱՏԱՎՈՐ Ա. ՉԻՉՈՅԱՆԻ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՄԲ Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ
ՀԱՅՑՎՈՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՝ Գ.ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ

ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ
Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /արտոնագիր թիվ 88 /

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ

Երևան քաղաքում, դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի «Ռոյալ Արմենիաե ՀՁ ՍՊԸ-ի ընդդեմ «Պրոֆպրոեկտե ՍՊԸ-ի` վնասի հատուցման պահանջի մասին։
03.12.2013թ. «Ռոյալ Արմենիաե ՀՁ ՍՊԸ-ն /ՀՎՀՀ 00400222, գր. վկայական թիվ 0386, հասցե՝ ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., 26-38, պետ. գր. վկ. 01Ա039629, ՀՎՀՀ 01218536/ հայցադիմում է ներկայացրել դատարան ընդդեմ ընդդեմ «Պրոֆպրոեկտե ՍՊԸ-ի /հասցե` ք. Երևան, Բագրատունյաց պողոտա 25/27, ՀՎՀՀ 02244386/` վնասի հատուցման պահանջի մասին։

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ ԵԱՔԴ/2688/02/13
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`

17.10.2014թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա. Հունանյանի
քարտուղարությամբ`

Լ. Մելքոնյանի

պատասխանողներից`

"Դավիթ Անհաղթ" բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի
ներկայացուցիչ`
փաստաբան
ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ /փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88/
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի “Եվրոֆարմ” ՍՊԸ-ի ընդդեմ “Քանաքեռ-Զեյթուն” ԲԿ ՓԲԸ-ի և “Դավիթ Անհաղթ” ԲԿ ՓԲԸ-ի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ ԵԿԴ/1834/02/13
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`

03.10.2014թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. Ներսիսյանի
քարտուղարությամբ`

Ն.Մնացականյանի

հայցվորի ներկայացուցիչ`

փաստաբան ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ /փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88/
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

պատասխանող ներկայացուցիչ՝ Գ.Շիրինյանի

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` «Բիզնես Զեթ-Փիար» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ --------) ընդդեմ «էլիտ-Սպորտ» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ ----------)` գումար բռնագանձելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԵԿԴ/0257/02/13
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`

20.12.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ս. Թադևոսյանի
քարտուղարությամբ`

Կ. Սարգսյանի

մասնակցությամբ հայցվոր` Հ. Հովսեփյանի
հայցվորի ներկայացուցիչ`

Թադևոս Ալեքսանյանի
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 87
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

պատասխանող` Ս. Հովհաննիսյանի
ներկայացուցիչ՝ Լ. Հովհաննիսյանի
պատասխանող ` Նաիրի Ինշուրանս» ՍՊԸ-ի
ներկայացուցիչ ` Է. Միրզոյանի

դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Հրայր Անդրանիկի Հովսեփյանի /անձնագիր` -------------/ ընդդեմ «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՓԲ ընկերության, Սերյոժա Անուշավանի Հովհաննիսյանի` վնասի փոխհատուցման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵԿԴ 0283/02/13
2013թվ.


Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝

29.11.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. Ներսիսյանի
քարտուղարությամբ`

Ս. Կիրակոսյանի

հայցվորի ներկայացուցիչ`

Լ.Բաղդասարյան
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

2013թ. նոյեմբերի 29-ին, դռնբաց դատական նիստում« դատարանում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի «Հայաստանի նկարիչների միավորում» Հ/Կ-ի (ՀՎՀՀ ----------) ընդդեմ «Գալերի Ռոմբար» ՍՊ ընկերության (ՀՎՀՀ -------)` պայմանագիրը լուծելու, տարածքից վտարելու, գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ հա. ԵՇԴ/0044/04/12

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝

12.07.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա. ԿՈՒԲԱՆՅԱՆ
քարտուղարությամբ`

Ա. ԱՆԱՆՅԱՆ

Դիմողի ներկայացուցիչ`

Ժ. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
փաստաբան Լ.Բաղդասարյան
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

Պատասխանողի ներկայացուցիչներ`

Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Կ. ՔՈՍՅԱՆ

Դռնբաց դատական նիստում քննեց գործն ըստ <<Դավիթ առևտրի տուն>> ՓԲ ընկերության /պետ. գրանց վկայական հա. ---------, ՀՎՀՀ -------/ դիմումի ընդդեմ <<Դվին Կոնցեռն>> ՓԲ ընկերության /պետ. գրանց վկայական հա. --------, ՀՎՀՀ -------/` պատասխանողին սնանկ ճանաչելու պահանջի մասին։
Դիմողի ներկայացուցիչը, դիմելով դատարան, հայտնել է, որ Երևանի քաղաքացիական դատարանը ԵՔԴ/0282/02 գործով 20.01.2009թ. վճռել է <<Դվին Կոնցեռն>> ՓԲ ընկերությունից հօգուտ <<Դավիթ առևտրի տուն>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել 27.672.700 դրամ, որից 25.157.000 դրամը որպես հիմնական պարտք, իսկ 2.515.700 դրամը որպես վնասի հատուցում։ 25.157.000 դրամի նկատմամբ սկսած 01.01.2008թ.-ից մինչև պարտավորության դադարման օրը <<Դվին Կոնցեռն>> ՓԲ ընկերությունից հօգուտ <<Դավիթ առևտրի տուն>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային դրույքաչափին համապատասխան տոկոսագումար։ <<Դվին Կոնցեռն>> ՓԲ ընկերությունից հօգուտ <<Դավիթ առևտրի տուն>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել 19.800 դրամ որպես նախապես վճարված պետտուրք։

Սույն վճռի հիման վրա տրվել է կատարողական թերթ, որը ներկայացվել է կատարման ԴԱՀԿ ծառայություն։ Կատարողական թերթի հիման վրա 16.10.2007թ. հարուցվել է կատարողական վարույթ, որը 03.08.2009թ. վերսկսվել է ԵՔԴ/0282/02 վճռով տրված կատարողական թերթի հիման վրա։

Նշել է, որ առ այսօր ԵՔԴ/0282/02 վճիռն ամբողջությամբ չի կատարվել, և պարտապան <<Դվին Կոնցեռն>> ՓԲ ընկերության պարտքը հայցվոր ընկերության հանդեպ կազմում է 4.845.006 դրամ։

Պատճառաբանելով, որ առկա է պարտապանի անվիճելի վճարային պարտավորության 60-օրյա և ավելի ժամկետով կետանց` դատարանին խնդրել է <<Դվին Կոնցեռն>> ՓԲ ընկերությունը ճանաչել սնանկ։

Մինչն գործի քննությունը կողմերն եկել են հաշտության, կնքվել է հաշտության համաձայնություն, պարզաբանվել են դրա դատավարական հետևանքները։
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` սնանկության գործերի վարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքով և սույն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ ըստ նույն օրենքի 18 հոդվածի 1-ին մասի` կողմերը, մինչև դատավորի վճիռ կայացնելու համար խորհրդակցական սենյակ հեռանալը կարող են կնքել հաշտության համաձայնություն։
Դատարանը գտնում է, որ կողմերի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը պետք է հաստատել և գործի վարույթը կարճել, քանի որ ըստ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 33 հոդվածի` կողմերը դատավարության ցանկացած փուլում կարող են գործն ավարտել հաշտության համաձայնությամբ, իսկ, ըստ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109 հոդվածի 7-րդ կետի` դատարանը կարճում է գործի վարույթը, եթե հաստատել է կնքված հաշտության համաձայնությունը։
Հաշվի առնելով, որ ըստ ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 73 հոդվածի 1-ին մասի դատական ծախսերը կողմերի միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջի չափին համամասնորեն՝ դատարանը գտնում է, որ չվճարված պետական տուրքի գումարը պետք է գանձել պատասխանողից հօգուտ պետբյուջե։

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ.դատ.օր-ի 109-110, 130-133 և 140 հոդվածներով` դատարանը
Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ  թիվ   ԵԱՔԴ/0576/02/12

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ԵՎ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈւՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ`

12.02.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռուբեն Բունիաթյանի
քարտուղարությամբ`

Անժելլա Աբրահամյանի

Հայցվոր` Անահիտ Ավագյանի
Հայցվորի ներկայացուցիչ`

Լևոն Բաղդասարյանի
Մարիամ Օսիպյանի
Վահե Հովհանիսյանի

"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

Պատասխանող`

Տաիսա Վարդանյանի

Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Անահիտ Ավագյանի ՜ ընդդեմ Տաիսա Վարդանյանի ` 9.000 (ինը հազար) ԱՄՆ դոլարի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսների, ինչպես նաև փաստաբանի վարձատրության գումարի բռնագանձման պահանջների մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵՔԴ/1274/02/08

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`

10.01.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Էդիկ Ավետիսյանի
քարտուղարությամբ`

Ն.Մնացականյանի

Հայցվորի ներկայացուցիչներ`

Արարատ Վարդանյանի
լիազորագիր տրված 24.08.2010թվ
անձնագիր AA 0366903« 004
փաստաբան Հովհաննես Գալյանի

լիազորագիր տրված 11.02.2012թվ
արտոնագիր թիվ 227

Պատասխանողի ներկայացուցիչ`

փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

Դատարանում« դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Սաթիկ Սամվելի Գրիգորյանի (անձնագիր ----------.) ընդդեմ «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության (ՀՎՀՀ ---------)` պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵԿԴ-0651/02/2011թ

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ`

22.09.2011թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Գ.Կարախանյան
քարտուղարությամբ` Լ.Ոսկանյան
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Վ.Գրիգորյան

Պատասխանողների ներկայացուցիչ`

Լ.Բաղդասարյան
/"
ԼԵՎ ԳՐՈՒՊ"  ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ/

Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Մարգարիտա Մամիկոնի Խաչատրյանի/անձնագիր …/, ինքնուրույն պահանջներ ներկայացնող երրորդ անձ՝ «Տիգրան Մեծ» հրատակաչություն ՓԲԸ՝ ընդդեմ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի, գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԵՇԴ/1486/02/10

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ`

19.05.2011թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ի.Բարսեղյանի
քարտուղարությամբ`

Ն.Զաքարյան

Հայցվոր` Ա.Մկրտումյանի
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Ք.Հովհաննիսյան

Պատասխանողների ներկայացուցիչներ`

Լ.Բաղդասարյան
Թ.Ալեքսանյան
"ԼԵՎ ԳՐՈՒՊ"  ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

դռնբաց դատական նիստում քննեց գործն ըստ հայցի Ալվարդ  Մկրտումյանի ընդդեմ <<Շենգավիթ Բժշկական Կենտրոն>> ՓԲԸ-ի` պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և որպես դրա անվավերության հետևանք` 700.000 դրամի չափով գումար բռնագանձելու պահանջների մասին:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ հա. ԵԿԴ/2070/02/09

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանը`

29.10.2010թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա. Մելքումյանի
քարտուղարությամբ` Ա. Գալիկյանի
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Հ. Սաֆարյանի

Պատասխանողների ներկայացուցիչ`

Ս. Գրիգորյանի 
"ԼԵՎ ԳՐՈՒՊ"  ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Լյովա Մկրտչյանի (անձնագիր…) ընդդեմ ՙԵրևան-Ջուր՚ ՓԲ ընկերության` հայցվորի գույքին 15.228.640 ՀՀ դրամ գումարի չափով և մասնագիտացված կազմակերպություններին վճարված` 220.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով պատճառված վնասները պատասխանողին հատուցել պարտավորեցնելու, պետական տուրքի և փաստաբանի վարձատրության գումարների բաշխման հարցը լուծելու պահանջների մասին.

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ հա. ԵԿԴ/3164/02/09
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`

11.05.2010թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա.Մելքումյանի
քարտուղարությամբ` Ա.Գալիկյանի
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Ս.Գրիգորյանի
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

Պատասխանողների ներկայացուցիչ`

Ա.Ումրշատյան

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Սամվել Բուչախչյանի (անձնագիր՝…) ընդդեմ Ասպրամ Եղիազարյանի (անձնագիր՝…), Էդիկ Եղիազարյանի (անձնագիր՝…) և Քնարիկ Մարգարյանի (անձնագիր՝…)՝ 33.000 ԱՍՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի և դրան հաշվեգրվող տոկոսների գումարի բռնագանձման պահանջների մասին.

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԵԱՔԴ/1267/02/09
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`
01.12.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով թիվ ԵԱՔԴ/1267/02/09 քաղ. գործն ըստ հայցի Անդրանիկ Ալեքսանյանի ընդդեմ "ՉԱՓԱՆԻՇ" ՍՊԸ-ի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԳՈՐԾ ԹԻՎ ԵԱԴԴ 0359/02/09
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`
28.08.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` ԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
քարտուղարությամբ` ՍՈՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Հայցվորի ներկայացուցիչներ` ՍԵՐԳԵՅ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "ԷԳԱ" ՍՊԸ-ի /ներկայացուցիչ Սերգեյ Մկրտչյան/ ընդդեմ "Ջրային կառույցներ" ՊՓԲԸ-ի` "պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պատճառված վնասները հատուցելու պահանջի մասին",

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵՔԴ 0910/02/08
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`
12.06.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` ՍԱՄՎԵԼ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` ՄԵՐԻ ԱՎԱԳՅԱՆԻ
Մասնակցությամբ Հայցվոր` ՌՈՒԶԱՆ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻ /ներկայացուցիչ Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` ԱՇՈՏ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ

դատարանում, դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Էդուարդ Հովհաննեսի Թովմասյանի /անձնագիր` ..../, Քամելյա Խաչիկի Թովմասյանի /անձնագիր` ..../, Ռուզան Էդուարդի Թովմասյանի /անձնագիր` ..../, Արմինե Էդուարդի Թովմասյանի ընդդեմ "Դվին Հոլդինգ" փակ բաժնետիրական ընկերության` անշարժ գույքի նկատմամբ փոխհատուցման գումար վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ ԵԿԴ/3013/02/08
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով`
20.02.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ե. ԵՍՈՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Մ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Մասնակցությամբ Հայցվոր` Վ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ /ներկայացուցիչ Ն. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

2009թ. փետրվարի 20-ին դատարանում դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Վազգեն Հակոբյանի ընդդեմ Կարեն Մեհրաբյանի և Ռուբեն Մեհրաբյանի` պատասխանողներից համապարտության կարգով հօգուտ հայցվորի 3.746.990 /երեք միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր իննսուն/ ՀՀ դրամ, որից` 3.500.000 /երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը որպես խախտված իրավունքը վերականգնելու համար հատուցման, 150.000 /հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամը որպես խախտված իրավունքը վերականգնելու համար կատարվող ծախսի, 23.520 /քսաներեք հազար հինգ հարյուր քսան/ ՀՀ դրամը որպես փորձաքննությանը վճարված գումարի, 73.470 /յոթանասուներեք հազար չորս հարյուր յոթանասուն/ ՀՀ դրամը որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵՔԴ 0763/02/08
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով`
03.12.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` ՍԱՄՎԵԼ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում, դատարանում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Վարդան Օհանյանի (անձնագիր` ....) ընդդեմ Կարեն Մանուկյանի (անձնագիր` ....)` փոխառության գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՔԴ0550/02/2008թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով`
08.07.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայցվոր ` ՎԱՐԴԱՆ ՕՀԱՆՅԱՆԻ /ներկայացուցիչ ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Վարդան Օհանյանի ընդդեմ Մկրտիչ Մարգարյանի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵՔԴ/0548/02/2008թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով`
03.07.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Գ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում, Երևան քաղաքում, 2008 թվականի հուլիսի 03-ին, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Վարդան Օհանյանի ընդդեմ Զավեն Բեյբությանի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
գործ ԵՔԴ/0043/02/2008թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով`
18.06.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Խ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
մասնակցությամբ հայցվոր` "Դվին կոնցեռն"ՓԲԸ/ներկայացուցիչ` Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ, Հ. ԵԳԱՆՅԱՆ/
Պատասխանող` "Դավիթ առևտրի տուն" ՓԲԸ ներկայացուցիչ` Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

2008 թվականի հունիսի 19-ին, դատարանում, դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "Դվին կոնցեռն" փակ բաժնետիրական ընկերության ընդդեմ "Դավիթ առևտրի տուն" փակ բաժնետիրական ընկերության, ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձինք` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության` պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ Տ-2843/2007թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանը հետևյալ կազմով`
16.11.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
մասնակցությամբ հայցվոր` "Դավիթ առևտրի տուն"ՓԲԸ-ի /ներկայացուցիչ` Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "Դավիթ առևտրի տուն" ՓԲԸ-ի ընդդեմ "Դվին Կոնցեռն" ՓԲԸ-ի` 26.031.400 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 2-2944-2007թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
15.10.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ս. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ
Մասնակցությամբ Հայցվոր` Ա. ԵՓՐԵՄՅԱՆԻ /ներկայացուցիչ Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆԻ

2007թ. հոկտեմբերի 15-ին /դատաքննությունն ավարտվել է 02.10.2007թ./ դատարանում, դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Արմենակ Եփրեմյանի /անձնագիր ........./ ընդդեմ Նարինե Մանվելյանի` անհիմն հարստացման գումարները վերադարձնելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 2-2790/07թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
29.08.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ս.ԹԱՐՋՈՒՄԱՆՅԱՆԻ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Վ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ /անձնագիր .... բնակվող ..../
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանող` Դ.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ /անձնագիր .... բնակվող ..../

2007թ. օգոստոսի 29-ին Երևան քաղաքում, դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղաքացիա- կան գործն ըստ հայցի Էդվին Ռաֆիի Հայրապետյանի ընդդեմ Դանիել Գագիկի Պողոսյանի` գու- մարի բռնագանձման պահանջի մասին և ըստ հակընդդեմ հայցի Դանիել Գագիկի Պողոսյանի ընդ- դեմ Էդվին Ռաֆիի Հայրապետյանի` գնված ապրանքը ետ վերադարձնելու պահանջի մասին:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ Տ-1891/2006թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանը հետևյալ կազմով`
14.07.2006թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
մասնակցությամբ հայցվոր` "Դավիթ առևտրի տուն"ՓԲԸ-ի /ներկայացուցիչ` Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "Դավիթ առևտրի տուն" ՓԲԸ-ի ընդդեմ "Դվին Կոնցեռն" ՓԲԸ-ի` 9.600.000 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ Տ-1636 2006թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանը հետևյալ կազմով`
09.06.2006թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
մասնակցությամբ հայցվոր` "Դավիթ առևտրի տուն"ՓԲԸ-ի /ներկայացուցիչ` Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանող` "Հայկաբել"ԲԲԸ-ի /ներկայացուցիչ` Գ. ԱՐԱԲՅԱՆ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "Դավիթ առևտրի տուն " ՓԲԸ-ի ընդդեմ "Հայկաբել"ԲԲԸ-ի` 66.752 ԱՄՆ դոլարի համարժեք դրամ հիմնական պարտքը և 13.920.000 դրամ վնասը բռնագանձելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 06-1416/2006թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ քաղ.գործերով վերաքննիչ դատարանը հետևյալ կազմով`
14.04.2006թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Կ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Գ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
Դատավորներ Վ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Դ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Մ.ԿԱԼԵՋՅԱՆ
Պատասխանողներ` Գ.ԽԱՄՈՅԱՆ, Լ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ/ներկայացուցիչ` Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Վերաքննիչ բողոք բերող Լ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

2006թ. ապրիլի 14-ին Երևանում, դռնբաց դատական նիստում, Երևանի Ավան և Նոր-Նորք համայնքների առաջին ատյանի դատարանի /դատ. Մ.Կարապետյան/ 23.01.2006թ. կայացած վճռի դեմ Լ. Ավետիսյանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքի հիման վրա, վերաքննության կարգով քննեց քաղ. գործն ըստ հայցի "Արմենտել" ՀՁ ՓԲԸ ընդդեմ Լուսինե Ավետիսյանի և Գառնիկ Խամոյանի` գումարի պահանջի մասին: Երևան քաղաքի Ավան և Նոր-Նորք համայնքի առաջին ատյանի դատարանը վճռել է. "Հայցը բավարարել: Լուսինե Ավետիսյանից և Գառնիկ Խամոյանից հօգուտ "Արմենտել" ՀՁ ՓԲ ընկերության համապարտության կարգով բռնագանձել 5.004.408 /հինգ միլիոն չորս հազար չորսհարյուր ութ դրամ/ ՀՀ դրամ, որից 4.906.282 դրամը պարտքի գումար, իսկ 98.126 դրամը որպես հայցվորի կողմից վճարված պետական տուրքի հատուցում": Հայցվորը, դիմելով դատարան հայտնել է, որ Լուսինե Ավետիսյանը, հանդիսանալով 43-55-92 հեռախոսահամարի բաժանորդ, ընկերության կողմից իրեն հատուցված հեռախոսակապի ծառայությունների դիմաց չի վճարել, ինչի հետևանքով նրա դրամական պարտավորությունները "Արմենտել" ՀՁ ՓԲԸ հանդեպ կազմում է 4.906.282 ՀՀ դրամ: Վերոնշյալ պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով հայցվորը 31.08.2003թ. դադարեցրել է պատասխանատուին հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցումը: Նշված պարտքագումարը վճարելու նպատակով 2004թ. մարտի 16-ին "Արմենտել" ՀՁ ՓԲԸ և քաղաքացի Գառնիկ Խամոյանի միջև կնքվել է թիվ 9-088/04 համաձայնագիրը, որով վերջինս ստանձնել է ըստ սահմանված ժամանակացույցի պարտքը մարելու պարտավորությունը, սակայն մինչև օրս այն չի կատարվել: Հայցվորը խնդրել է պատասխանողներից համապարտության կարգով հօգուտ "Արմենտել" ընկերության բռնագանձել 4.906.282 ՀՀ դրամ պարտքը և 98.126 ՀՀ դրամ պետական տուրք: Հայցվորի ներկայացուցիչ Մ. Կալեջյանը պնդելով հայցը, առաջին ատյանի դատարանում տված բացատրությունները, խնդրեց այն բավարարել լրիվ ծավալով: Պատասխանող Լ. Ավետիսյանի ներկայացուցիչ Լ. Բաղդասարյանը, առարկելով հայցի դեմ, հայտնեց, որ համաձայն հեռախոսի պատկանելիության տեղեկանքի 43-55-92 հեռախոսահամարի բաժանորդը Լ. Աետիսյանն է, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը: Լ. Ավետիսյանը 43- 55-92 բջջային հեռախոսահամարի պայմանագրային բաժանորդ չի հանդիսացել, իսկ հետագայում իմացել է, որ ըստ "Արմենտել"-ի հետ կնքած համաձայնագրի հեռախոսահամարի փաստացի օգտագործող է հանդիսացել գործով մյուս պատասխանող Գառնիկ Խամոյանը, որն էլ պարտավորվել է հեռախոսակապից օգտվելու դիմաց ծագած վարձավճարը մարել անձամբ: "Արմենտել" ՓԲԸ-ի կողմից համապատասխան ճշգրտումներ կատարելուց հետո 2004թ. ապրիլի 7-ին Լ. Ավետիսյանը տեղեկացվել է, որ որևէ պարտավորություն չունի 43-55-92 հեռախոսահամարի վարձավճարների հետ կապված: Պատասխանող Լ. Ավետիսյանի ներկայացուցիչ Լ. Բաղդասարյանը խնդրեց "Արմենտել" ՀՁ ՓԲ-ի հայցը Լ. Ավետիսյանի մասով մերժել: Պատասխանող Գ. Խամոյանը ընդունեց հայցապահանջը, դատարանին հայտնելով, որ 43- 55-92 բջջային հեռախոսահամարի բաժանորդը հանդիսացել է ինքը և "Արմենտել" ՓԲԸ-ի կողմից հատուցված ծառայությունների դիմաց չվճարված վարձավճարը գոյացել է իր կողմից հեռախոսահամարից օգտվելու հետևանքով: Լսելով կողմերի ներկայացուցիչներին, վերլուծելով գործի նյութերը, ներկայացված փաստարկները, դատարանը գտավ, որ հայցը ենթակա է բավարարման հետևյալ պառճառաբանությամբ: Գործով հիմնավորված է, "Արմենտել" ընկերության կողմից 07.04.2004թ. տրված ԻՎ/609 տեղեկանքի համաձայն Լ. Ավետիսյանի անվամբ գրանցված 43-55-92 բջջային հեռախոսահամարի փաստացի օգտագործող է հանդիսացել Գառնիկ Խամոյանը, իսկ Լ. Ավետիսյանը 43-55-92 բջջային հեռախոսակապի հետ կապված որևէ պարտավորություն չի ունեցել: Ըստ 16.03.2004թ. Գառնիկ Խամոյանի և "Արմենտել" ՓԲԸ-ի միջև կնքած համաձայնագրի, Գառնիկ Խամոյանը ստանձնել է 43-55-92 բջջային հեռախոսակապից օգտվելու դիմաց ծագած վարձավճարի մարման պարտավորությունը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 779 հոդվածի 1-ին կետի համաձայն պատվիրատուն պարտավոր է իրեն մատուցված ծառայությունների համար վճարել ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրում նշված ժամկետներում և կարգով: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 406 հոդվածի 1-ին կետի համաձայն պարտապանը կարող է իր պարտքն այլ անձի փոխանցել միայն պարտատիրոջ համաձայնությամբ: Դատարանը վերլուծելով գործով և դատաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցները, գտավ, որ հայցվորի կողմից մատուցված հեռախոսակապի ծառայությունների դիմաց պարտքը առաջացել է պատասխանող Գ. Խամոյանի մեղքով: Վերջինս ընդունելով վերը նշված հանգամանքը, չի կատարել 16.03.2004թ. ստանձնած պարտավորությունը պարտքը մարելու վերաբերյալ: Դատարանը գտավ, որ պահանջը հիմնավոր է, բխում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 779 հոդվածի1-ին կետի և 406 հոդվածի 1-ին կետի դրույթներից և այն ենթակա է բավարարման, հայցվորի կողմից վիճարկվող գումարը պետք է բռնագանձել պատասխանող Գ. Խամոյանից: Լ. Ավետիսյանի մասով հայցը ենթակա է մերժման: Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 218 հոդվածով վերաքննիչ դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ թիվ Տ-2818/2004թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսկան դատարանը հետևյալ կազմով`
12.11.2004թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Կ.ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ք.ԴԵՄՈՒՐՃՅԱՆ
մասնակցությամբ հայցվորի `

"ՍԻՄ" կուսակցություն/ներկայացուցիչ Գ.ԼԵԳՐՅԱՆ 
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

Պատասխանող` "Կոնտակտ-Մամուլ" ՓԲ ընկերություն /ներկայացուցիչ` Հ.ՔԱՐԱՄՅԱՆ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "ՍԻՄ" կուսակցության ընդդեմ "Կոնտակտ-Մամուլ" ՓԲ ընկերության` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ 2-5076 2004թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք - Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
09.09.2004թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Վ. ԼԱԼԱՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ն.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ
հայցվորի ներկայացուցիչ`
Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

2004թ. սեպտեմբերի 9-ին դատարանում դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Արմեն Վարդանյանի ընդդեմ Դավիթ Խաչիկյանի` 24.000 ԱՄՆ դոլարի բռնագանձման պահանջի մասին:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ հ. 2-1291/2002թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
09.07.2002թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Վ. ԼԱԼԱՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա. ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆԻ
հայցվորի ներկայացուցիչներ`
Գ. ԼԵԳՐՅԱՆԻ, Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
/ "Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
պատասխանող`
Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

2002թ. հուլիսի 9-ին դատարանում դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղ. գործն ըստ հայցի Կարեն Գրիգորյանի ընդդեմ Ասյա Ալեքսանյանի` գումարի պահանջի մասին:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ S-753 2002թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանը հետևյալ կազմով`
06.02.2002թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
Մասնակցությամբ Հայցվոր`

"Հատուկսանտեխմոնտաժ" ՓԲԸ-ի
/ներկայացուցիչներ` Լ. Բաղդասարյան, Գ.ԼԵԳՐՅԱՆ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

պատասխանող` "Նեյտրոն ԳԱՄ" ՓԲԸ-ի
/ներկայացուցիչներ` Մ.ԱՋԱԲՅԱՆԻ, Վ.ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ/

դռնաբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "Հատուկսանտեխմոնտաժ" ՓԲԸ-ի ընդդեմ "Նեյտրոն ԳԱՄ" ՓԲԸ-ի` 13.931.986 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ թիվ Տ-18 2002թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանը հետևյալ կազմով`
06.02.2002թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Կ. Չիլինգարյանի
քարտուղարությամբ` Ն. Սուլյանի
Մասնակցությամբ Հայցվոր` "Հայկական ավիաուղիներ" ՓԲԸ-ի (ներկայացուցիչ` Գ. Եղիազարյան),
պատասխանող`

"Էլմիրա Գրիգորյան" ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ` Լ. Բաղդասարյան/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի "Հայկական ավիաուղիներ" ՓԲԸ-ի ընդդեմ "Էլմիրա Գրիգորյան" ՍՊԸ-ի` 809.906,7 դրամ բռնագանձելու և ՀՀ քաղ.դատ.օր-ի 411-րդ հոդվածով սահմանված բանկային տոկոսի կիրառման պահանջի մասին, և հակընդդեմ հայցի` 1.000.000 դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց