Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 

 

 

ԿՈԼԽՈԶԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԶՈՐԵՂ Է

 

Ես դեռևս 1989 թվականից ներքին առուվաճառքի միջոցով, վավերացված թաղային կոմիտեի կնիքով, հարևանների ստորագրությամբ գնել եմ 1300քմ հողատարածք, որի վրա ինքնակամ կառուցված էր երկու սենյակ և կոմունալ հարմարություններ: Ումից որ գնել եմ այդ հողամասն ու տունը, նրան այն փոխանցվել էր Ներքին Շենգավիթի Կալինինի կոլտնտեսության ժողովի որոշմամբ, որպես տնամերձ: Դիմել եմ քաղաքապետարան, որպեսզի ինքնակամ շինությունը օրինականացվի, սակայն քաղաքապետարանից մերժում եմ ստացել, որ ժամանակին Կալինինի կոլտնտեսության ընդհանուր ժողովի որոշմամբ նշված չէ հողամասի անվանումը, տեղանքը:

Քաղաքապետարանը, կարծում եմ, պետք է ղեկավարվեր 29.01.1999 թվականի ՀՀ Հողային օրենսգրքի 9-րդ հոդվածով, համաձայն որի. տնամերձ հողամասերն անհատույց կարգով թողնվում են այն հատկացված անձանց որպես սեփականություն, ուստի անգամ որոշման մեջ եթե բացակայել է հողամասի տեղանքը կամ այլ պարամետրեր, պետք է հիմք ընդունվեր կոլտնտեսության որոշումը` բխող բոլոր իրավական հետևանքներով:

 

ամբողջը...
 

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Նախքան դատապարտելը միշտ պետք է մտածել`չի կարելի արդյոք արդարացում գտնել:

ԼԻԽՏԵՆԲԵՐԳ

Հաճախացել են դատական սխալի պատճառով նոր երևան եկած հանգամանքների ուժով դատական ակտերի վերանայումը Եվրոպական երկրներում: Հայաստանն այդ հարթության վրա ետնապահների թվում է:  Չեմ կիսում նաև հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքը, որ վատ է աշխատում նախաքննական մարմինը, կամ միտումնավոր է շեղում իրական հանգամանքները: Սակայն պետք է փաստել. երբ տվյալ գործով նույն մարմինը գալիս է սխալ հետևության, որի արդյունքում ենթադրյալ հանցագործություն չկատարած անձ է դատապարտվում կամ պետք է դատապարտվի, աշխատում է տվյալ մարմնում ինքնապաշտպանական բնազդը… ամեն ինչ անել ապացուցելու, որ իրենք ճիշտ են:

Հայաստանում դատական սխալի հետ կապված վարույթ հարուցելու լիազորությունը տրված է դատախազությանը, որը տվյալ դրվագով անգործությամբ է զբաղված, որովհետև վարույթների առկայության դեպքում հենց այդ մարմինը կարող է որոշակի խնդիրների առաջ կանգնել:

Ցանկալի է Նախագահին կամ Կառավարությանը կամ Ազգային Ժողովին կից ստեղծել լիազոր մարմին, որն ուղղակի հետաքննի դատական սխալի հավանականությունը և իրավասություն ունենա` վարույթ հարուցելու, իսկ հետագայում ներկայացնելու դատական մարմիններին` բխող բոլոր իրավական հետևանքներով:

Տվյալ թեմայի շուրջ, երբ շատ ես բարձրաձայնում, քեզ համարում են համակարգի թշնամին, այն դեպքում, երբ համակարգը հենց ինքը պետք է շահագրգռված լինի արդարադատության իրականացման գործում:

Այսօր պետական լիազոր մարմիններն ու դատարաններն այնպես են խուսափում ու խորշում նոր երևան եկած հանգամանքների ուժով վարույթ հարուցելուց, ինչպես նախորդ դարերում խորշում ու խուսափում էին բորոտներից: Եթե ԱՄՆ-ում, Եվրոպական բազմաթիվ երկրներում տվյալ երկրի դատական համակարգը համարվում է աշխարհում լավագույնը, սակայն տասնյակ հազարներով հայտնաբերվում են են դատական սխալի արդյունքում ավելի խիստ պատիժ ստացած կամ հանիրավի ազատազրկման դատապարտված անձինք, և դրա անմիջական կրողն ու պատասխանատուն համարվում է տվյալ երկրի գործող համակարգը, Հայաստանում չեմ հիշում դատական սխալի հետևանքով վարույթ հարուցելու և խիստ պատիժը նվազեցնելու կամ արդարացման մեկ դեպք: Ստացվում է, որ Հայաստանի դատական համակարգն անսխալական է և ավելի լա±վը, քան անգլիականը, ֆրանսիականը, այն դեպքում, երբ դատական համակարգը, կարծում եմ, վստահություն չի ներշնչում հենց իր ներսում, ինչպես նաև ոչ գործադիրում, ոչ օրենսդիրում, ոչ էլ առավել ևս` հասարակության մեջ:

 

ամբողջը...
 

Իրավունքը գիտություն է  բարու և  արդարի   մասին: Այս իրավանորմով է ղեկավարվում "Լեվ Գրուպ"  փաստաբանական գրասենյակն իր հիմնադրման պահից:
"Լեվ Գրուպ "` Ձեր լավագույն  պաշտպանն իրավունքների խախտման պահից մինչև խախտման վերացումը:

 

ԻՆՉՊԵՍ ԿԻՍԵԼ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ

- Ինչպե՞ս պետք է իրացվի գրավ դրված գույքը, եւ ինչպե՞ս է բախշվում իրացումից ստացված գումարը:

Մի խումբ քաղաքացիներ

-ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 250 հոդվածի ուժով գրավ դրված գույքն իրացվում է հրապարակային սակարկություններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ:
Գրավ դրված գույքի իրացումից ստացված գումարից այդ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու եւ իրացնելու համար ծախսերը վճարելու համար անհրաժեշտ գումարներ պահելուց հետո բավարարվում են գրավառուի` գրավով ապահովված պահանջները, իսկ մնացած գումարը տրվում է գրավատուին: Գրավառուի` գրավով չապահովված պահանջները սույն կետով նախատեսված գումարից բավարարվում են օրենքով նախատեսված կարգով:

Այն դեպքում, երբ գրավ դրված գույքն իրացնելուց ստացված գումարը կամ գրավառուին կամ նրա նշած անձին ի սեփականություն անցած գույքի արժեքը բավարար չէ գրավառուի պահանջները բավարարելու համար, նա իրավունք ունի պակաս գումարը ստանալու պարտապանի այլ գույքից, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

ամբողջը...
 

ՈՉ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

 

- Փաստացի ամուսնական կապի մեջ եմ եղել, սակայն օրենքով գրանցում չի եղել (զագս-ի թուղթ չունենք): Ունեցել ենք մեկ երեխա, ամուսինս ընդունել է երեխայի հայրությունը: Այժմ իրար հետ չենք ապրում: Ամուսինս գրավոր պարտավորություն է ստանձնել, որ ամսական երեխայի ապրուստի համար պետք է վճարի 90.000 դրամ: Արդյոք այն ենթակա՞ է նոտարական վավերացման, թե` ոչ:

Սեդա

-Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 297 հոդվածի` բացառությամբ նոտարական վավերացում պահանջող գործարքների, հասարակ գրավոր ձեւով պետք է կնքվեն իրավաբանական անձանց` միմյանց միջեւ եւ քաղաքացիների հետ գործարքները, իսկ նույն օրենսգրքի 299 հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն` գործարքի նոտարական վավերացումը պարտադիր է օրենքով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաեւ կողմերից մեկի պահանջով: Այնքանով, որքանով պարտավորագիրը համարվում է հասարակ գրավոր ձեւով կնքվող միակողմանի գործարք, դրա հասարակ գրավոր ձեւի պահպանված լինելու հանգամանքը բավարար է` պարտավորագիրը ստորագրած անձի նկատմամբ դրանում նշված պարտավորության ծագման եւ առաջացող իրավական հետեւանքների համար:

 

ամբողջը...
 

ՊԱՐՏՔԸ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ


- Մի անձի կողմից ահաբեկվելու փաստով ոստիկանության կողմից նյութեր նախապատրաստվեցին, այնուհետեւ հանցակազմի բացակայության հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժվեց: Ոստիկանությունում ես բացատրություն տվեցի, որ ժամանակին մեր միջեւ գումարային փոխհարաբերություններ են եղել, պարտավորվել եմ վճարել, գումար չեմ ունեցել, չեմ վճարել: Այժմ իմ այդ բացատրությունը փորձում են օգտագործել որպես ապացույց դատարանում եւ իմ դեմ մտել են գումարի բռնագանձման պահանջի մասով: Արդյո՞ք դատարանը կարող է այն դիտել որպես ապացույց, եթե երբեւիցե ոչ փոխառության պայմանագիր եմ ունեցել, ոչ էլ ստացական եմ տվել:
Սարգիս

ամբողջը...
 

ՏԱՔՍՈՒ ՇՈՖԵՐՆ ԻՐ ՄԱՇԿԸ ՉԻ ՓՈԽԻ


- Տաքսի նստելիս` նստատեղի վրա գտա տոպրակ՝ մեջը մրգեր: Քանի որ առաջինը ես էի հայտնաբերել, որոշեցի սեփականաշնորհեմ, էս տաքսու վարորդը կպել է, թե իմ մեքենայի մեջ է հայտնաբերվել, ուրեմն` տերը ես եմ: Վերջում էդ միրգը իրար մեջ արինք:

-ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 180 հոդվածի ուժով. տրանսպորտում կորցրած գույք գտնողը պարտավոր է այն հանձնել տվյալ տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը կամ տիրապետողին, որը ձեռք է բերում գույքը գտնող անձի իրավունքները, ինչպես նաեւ կրում է պարտականությունները:

ամբողջը...
 

ՊԱՇՏՈՆՅԱՅԻ ՀԱՆՑԱՆՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ Է


- Մասնագիտությամբ բժիշկ եմ: Տարիներ առաջ իմ ծանոթին պարտքով 5.000 դոլարի չափով գումար տվեցի: Երբ ծանոթս չվերադարձրեց տվածս գումարը, դիմեցի դատարան, եւ մինչեւ վճիռ կայացնելը դատարանն արգելանք դրեց նրա սեփական տան վրա: Դատարանի վճռից հետո պարզվում է, որ ծանոթս դատապրոցեսի ընթացքում արդեն վաճառել է իր տունը: Դիմեցի ոստիկանություն, պարզվեց, որ ԴԱՀԿ ծառայության աշխատակցի մեղքով է, որ արգելանք չի դրվել տան վրա: Հարուցվում է քրեական գործ, հետո էլ վաղեմությունն անցնելու հիմքով գործը կարճվում է: Ո՞րն է լինելու իմ հետագա քայլը:

ամբողջը...
 

ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՋՐՀԵՂԵՂԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

- Օրեր առաջ Վրաստանում ջրհեղեղը տասնյակ մարդկանց կյանք խլեց: Որպեսզի նույնը մեզ մոտ չլինի, անձրեւի ժամանակ բացել եմ հեղեղատար լյուկը, որպեսզի ջուրը լավ քաշի գետնի տակը:
Անձեւի ժամանակ հարեւանիս տուզիկ շունը գալիս ընկնում է այդ լյուկի մեջ ու սատկում, կամ էլ մինչեւ էդ է սատկել, ջուրը քշել, գցել է լյուկի մեջ: Հիմա հարեւանս, սուտի ինտիլիգենտ, ինձ սպառնում է դատարանով, կամ էլ` երկու հարյուր հազարդրամ փող է ուզում` որպես վնաս:

ամբողջը...
 

«ԱՆՀՆԱՐԻՆ ԷՐ ԱՅԴ ՓՆԹՓՆԹԱՆ ԾԵՐԱԿՈՒՅՏԻ ՀԵՏ ՆՈՒՅՆ ՀԱՐԿԻ ՏԱԿ ԱՊՐԵԼԸ»


 

Դժբախտություն եմ ունեցել լինելու տնփեսա: Տունը, որտեղ ապրեցի յոթ տարի, սեփականության իրավունքով պատկանում էր կնոջս (նվիրատվություն էր ստացել տատիկից): Այդ տանն ապրում էին զոքանչս, նրա մայրը, հայրը եւ կինս: Համատեղ ամուսնության ընթացքում ունեցանք մեկ աղջիկ երեխա, որից հետո կինս հրաժարվեց այլեւս ծննդաբերել: Այդ տարիների ընթացքում իմ միջոցների հաշվին տունը վերանորոգեցի, մեկ հարկը դարձրի երկու հարկանի, սակայն անհնարին էր այդ փնթփնթան ծերակույտի հետ շարունակ նույն հարկի տակ ապրելը: Առաջարկեցի կնոջս՝ առանձին տեղ ապրել, զոքանչս էնպես վրա տվեց, որ ասածիս համար փոշմանեցի, իսկ զոքանչիս մայրը խռովեց հետս: Մի խոսքով, տնից դուրս արեցին, թե ես դուրս եկա, արդեն էական չի: Ցանկանում եմ բաժանվել, իսկ զոքանչս հայտարարում է, թե էդ չփլաղին, այսինքն ինձ, ոչ մի բան չի հասնում: Արդյո՞ք դա էդպես է:

ամբողջը...
 
<< Սկիզբ < Նախորդ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Հաջորդ > Վերջ >>