Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 
Գործ 2-8937 2005թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ. `
15.12.2005թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Գ.ԼԵԳՐՅԱՆԻ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում, Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքի առաջին ատյանի դատարանում, 2005թ. դեկտեմբերի 15-ին քննեց գործն ըստ հայցի Ալբերտ Աղասիի Պետրոսյանի ընդդեմ "Նաիրիտ Գործարան" ՓԲԸ-ի աշխատավարձի պահանջի մասին

 

Հայցվորի լիազորված անձ Գարեգին Լեգրյանը դատարանին հայտնեց, որ իր վստահորդը աշխատում է ներկայիս "Նաիրիտ Գործարան" ՓԲԸ-ում, սակայն 2001թ. օգոստոս ամսից մինչև 2004թ. նոյեմբեր ամիսը ընկած ժամանակահատվածում ընկերությունը նրան չի վճարել հասանելիք աշխատավարձի գումարները, որը կազմում է 2.147.159 դրամ:

Հայցվորի լիազորված անձ Գ.Լեգրյանը պնդեց հայցապահանջը և խնդրեց դատարանին` "Նաիրիտ Գործարան" ՓԲԸ-ից հօգուտ իր վստահորդի բռնագանձել 2.147.159 դրամ չվճարված աշխատավարձի գումարը: Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ձևով տեղեկացված պատասխանող "Նաիրիտ Գործարան" փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցիչը չներկայացավ դատարան և գործը քննության առնվեց վերջինիս բացակայությամբ:

Դատարանը լսելով հայցվորի ներկայացուցչի բացատրությունը, ուսումնասիրելով գործում եղած տվյալները և գնահատելով ապացույցները` "Նաիրիտ Գործարան" ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեղեկանքը վճարման ենթակա աշխատավարձի վերաբերյալ, պարտքի մարման վերաբերյալ կողմերի միջև կնքված 30.08.2002թ. պայմանագիրը, գտավ, որ հայցապահանջը հիմնավոր է, այն բխում է ՀՀ Սահմանադրության 29 հոդվածի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 19-րդ գլխի դրույթների պահանջներից և ենթակա է բավարարման:

Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. օր-ի 130-132, 138 հոդվածներով, դատարանը

 

Վ Ճ Ռ Ե Ց

Հայցը բավարարել:

Պատասխանող, "Նաիրիտ Գործարան" ՓԲԸ-ից հօգուտ հայցվոր Ալբերտ Աղասիի Պողոսյանի բռնագանձել 2.147.159 (երկու միլիոն մեկ հարյուր քառասունյոթ հազար մեկ հարյուր հիսունինը) դրամ, որպես չվճարված աշխատավարձի գումար: Պատասխանող, "Նաիրիտ Գործարան" ՓԲԸ-ից հօգուտ պետ. բյուջե բռնագանձել 42.943 դրամ 18 լումա, որպես պետական տուրքի գումար:

Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին:

 

ԴԱՏԱՎՈՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Վ.

Ծանոթություն Սույն վճիռը չի բողոքարկվել, մտել է օրինական ուժի մեջ:

Իսկականի հետ ճիշտ է:

ԴԱՏԱՎՈՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Վ.