Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 

 

 

Սույն  քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Արտակ Գավրուշայի Գալստյանի, Սուսաննա Գառնիկի Սարգսյանի  ընդդեմ պատասխանող Գայանե Հովիկի Մանուկյանի՝ վիրավորանքի համար հրապարակայնորեն ներողություն խնդրելուն պարտադրելու, վիրավորանք և զրպարտությունպարունակող հրապարակումները կայքից հեռացնելու և գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները հերքել պարտավորեցնելու պահանջների վերաբերյալ,  պատասխանողի՝  Գայանե Հոնիկի Մանուկյանի  շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի  փաստաբան  ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

Վերոնշյալ գործով 19.10.2018 թվականի վճռի դեմ պատասխանողի  ներկայացուցիչը  վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան:

ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը 25.10.2019 թվականին կայացրել է որոշում՝ բավարարել է վերաքննիչ բողոքը,  Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 19.10.2018 թվականի վճիռն ամբողջությամբ բեկանել և գործն ուղարկել նույն դատարան` նոր քննության:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/4443/02/17

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի
19.10.2018
թվականի թիվ ԵԱՆԴ/4443/02/17 վճիռ
Նախագահող դատավոր Ա.Բադիրյան

Ո Ր Ո Շ Ու Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը
(
այսուհետ նաև` Վերաքննիչ դատարան), հետևյալ կազմով`

նախագահող դատավոր` Ա.Սմբատյան
դատավոր` Մ.Հարթենյան
դատավոր` Կ.Չիլինգարյան

2019
թվականի հոկտեմբերի 25-ին Երևան քաղաքում

գրավոր ընթացակարգով քննության առնելով Գայանե Մանուկյանի վերաքննիչ բողոքը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի (այսուհետ` Դատարան) 19.10.2018 թվականի վճռի դեմ թիվ ԵԱՆԴ/4443/02/17 քաղաքացիական գործով ըստ հայցի Արտակ Գալստյանի, Սուսաննա Սարգսյանի ընդդեմ Գայանե Մանուկյանի` վիրավորանքի համար հրապարակայնորեն ներողություն խնդրելուն պարտադրելու, վիրավորանք և զրպարտություն պարունակող հրապարակումները կայքից հեռացնելու և գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները հերքել պարտավորեցնելու պահանջների մասին

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Արտակ Գալստյանը և Սուսաննա Սարգսյանը 01.12.2017 թվականին Դատարան ներկայացրած հայցադիմումով խնդրել են պարտավորեցնել Գայանե Մանուկյանին հերքելու 30.10.2017 թվականին «usarmenianews.com» լրատվական կայքում հրապարակված` «Ոստիկանությունն և փաստաբանն իրենց համատեղ հանցավոր շոուի ընթացքում «հայտնաբերել» են ինձ համար «Պապա»...» վերտառությամբ հոդվածում տեղ գտած, փաստացի անճշտություններ պարունակող և զրպարտելու միջոցով «ԱԼԳԱ» փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանի գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները: Միաժամանակ խնդրել են պարտավորեցնել պատասխանողին «usarmenianews.com» լրատվական կայքից հեռացնել «Ոստիկանությունն և փաստաբանն իրենց համատեղ հանցավոր շոուի ընթացքում «հայտնաբերել» են ինձ համար «Պապա»...» վերտառությամբ հոդվածը, ինչպես նաև պարտավորեցնել «usarmenianews.com» լրատվական կայքի խմբագիր Գայանե Մանուկյանին ներողություն խնդրել Արտակ Գալստյանին և Սուսաննա Սարգսյանին հասցեագրված վիրավորանքների համար` սահմանելով ներողություն խնդրելու կարգը:
Դատարանը 07.12.2017 թվականի որոշմամբ հայցադիմումը վերադարձրել է:
Հայցվորները 18.12.2017 թվականին հայցադիմումը ներկայացրել են կրկին, որը Դատարանի 22.12.2017 թվականի որոշմամբ ընդունվել է վարույթ:
Դատարանը 19.10.2018 թվականի վճռով հայցը բավարարել է մասնակի:
Վերը նշված վճռի դեմ Գայանե Մանուկյանի ներկայացուցիչ Լևոն Բաղդասարյանը 01.07.2019 թվականին ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, որը Վերաքննիչ դատարանի 15.08.2019 թվականի որոշմամբ ընդունվել է վարույթ: 
Վերաքննիչ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
Վերաքննիչ դատարանը 23.09.2019 թվականին կայացրել է վերաքննիչ բողոքը գրավոր ընթացակարգով քննելու մասին որոշում:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3020/02/16


Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

09.10.2017 թվական ք. Երևան

ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական
շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանը

Նախագահությամբ դատավոր Հ. ԶԱՐԳԱՐՅԱՆԻ

Քարտուղարությամբ Ա. Սիմոնյանի

Մասնակցությամբ հայցվորի ներկայացուցիչ` Գ.Գևորգյանի


պատասխանողի ներկայացուցիչ` Ժ.Սաֆարյանի

LԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ


Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Թագուհի Թովմասյանի ընդդեմ «Վիրտուալ-Մեդիա» ՍՊԸ-ի` վիրավորանքի համար ներողություն խնդրելուն պարտավորեցնելու և գումարի փոխհատուցման պահանջների մասին,


ՊԱՐԶԵՑ

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 
Թագուհի Թովմասյանը դատարան է ներկայացված հայցադիմում ընդդեմ «Վիրտուալ-Մեդիա» ՍՊԸ-ի ՝ վիրավորանքի համար ներողություն խնդրելուն պարտավորեցնելու և գումարի փոխհատուցման պահանջների մասին:
Դատարանի 09.08.2016 թվականի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և գործը նշանակվել է քննության: Դատարանի նույն օրվա մեկ այլ որոշմամբ հայցի ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժվել է:
Դատարանի 21.03.2017 թվականի որոշմամբ գործը նշանակվել է դատաքննության:
Գործի դատաքննությունն ավարտվել է 25.09.2017 թվականին և 09.10.2017 թվականին հայտարարվել է վճռի հրապարակման օր։

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ հա. ԵԿԴ /2044/02/14


Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ

ՙ01՚ հուլիսի 2015թ. ք. Երևան

Նախա
գահությամբ`     դատավոր Ա. Մելքումյանի
Քարտուղարությամբ`   Ա. Գալիկյանի


Հայցվորների ներկայացուցիչ ` Մ. Գրի
գորյանի
/լիազորա
գրեր տրված 16.06.2014 թվականին,
փաստաբանական
գործունեության արտոնագիր 718/

Պատասխանող  Հ. Գալաջյանի
Պատասխանողների ներկայացուցիչ`

Լ. Բաղդասարյանի

/լիազորագրեր տրված 14.07.2014 թվականին,
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր 88/

LԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ


Դռնփակ դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Ռոմիկ Վանիկի Դանիալի /անձնագիր՝ ---------/ ընդդեմ ՙԻրավունք Մեդիա՚ ՍՊ ընկերության, Հովհաննես Արտաշեսի Գալաջյանի՝ պատասխանողներին հրապարակայնորեն ներողություն խնդրելուն պարտավորեցնելու, ՙԻրավունք՚ թերթում 17.05.2014 թվականին հրապարակված ՙՆրանք սպասարկում են միջազգային համասեռամոլ լոբբինգի շահերը. ազգի և պետության թշնամիների սև ցուցակը՚ խորագրով հոդվածում խտրկանության հիմքի վրա հայցվոր Ռոմիկ Դանիալի պատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավը արատավորող տեղեկությունները հերքելուն պարտավորեցնելու և հերքումը նույն ՙԻրավունք՚ թերթում՝ վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում տպագրելու և սույն գործով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը հրապարակելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին.


Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ թիվ ԵԿԴ/2750/02/14

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

27.11.2015
թ. ք.Երևան

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը

Նախագահությամբ` դատավոր Ռ. Ափինյանի
Քարտուղարությամբ` Մ. Հակոբյանի
Մասնակցությամբ
Հայցվորի ներկայացուցիչ՝ Մ. Խաչատրյանի
(
ՓԳԱ թիվ 1434, հիմք լիազորագիր

տրված 21.11.2014թ.)                                                                                                                                                                                                 
Պատասխանող՝ Ի. Ազարյանի
Պատասխանողների ներկայացուցիչ՝ Լ. Բաղդասարյանի
(
ՓԳԱ թիվ 88, հիմք լիազորագիր
տրված 14.08.2014թ.)

LԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակԴռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` «Նոր Սերունդ» մարդասիրական ՀԿ-ի նդդեմ «Իրավունք Մեդիա» ՍՊԸ-ի և Իլոնա Ազարյանի(անձնագիր՝ ---------------)` ներողություն խնդրելուն, դատական ակտը մասնակի հրապարակելուն և պատճառված վնասը փոխհատուցելուն պարտավորեցնելու մասին 


Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ թիվ ԵԱՔԴ/1768/02/14
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝
05.11.2014թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ա. Հունանյանի

քարտուղարությամբ` Հ. Արտաշեսյանի
Հայցվորի ներկայացուցիչ`

Լ.Բաղդասարյան /փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88/

"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

Պատասխանող`
Ն.Պետրոսյանի

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Պարույր Հայրիկյանի ընդդեմ պատասխանող Նորիկ Պետրոսյանի` պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար հրապարակային ներողություն խնդրելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ թիվ ԵԿԴ/2042/02/14
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝
30.10.2014թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ռ. Ներսիսյանի

քարտուղարությամբ` Ն. Մնացականյանի

մասնակցությամբ հայցվորների ներկայացուցիչ`

Մ. Գրիգորյանի

հայցվորներ` Ն. Մարգարյանի, Մ. Հովսեփյանի, Պ. Կաժոյանի, Ա. Նիկողոսյանի, Է. Մելիքսեթյանի
ներկայացուցիչ` Ն. Փիլիպոսյանի
հայցվոր` Ա. Շահնազարյանի
պատասխանող` Հ. Գալաջյանի

պատասխանողի ներկայացուցիչ`

Լ. Բաղդասարյանի /Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88/
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Լիլի Մինասյանի /անձնագիր` --------/, Աննա Նիկողոսյանի /անձնագիր` ------/, Աննա Շահնազարյանի /անձնագիր` ---------/, Արաքսյա Հակոբյանի /անձնագիր` ---------/, Արևիկ Մարտիրոսյանի /նույնականացման քարտ` ---------/, Դավիթ Թադևոսյանի ------  /անձնագիր` ---------/, Էլվիրա Մելիքսեթյանի /անձնագիր` ---------/, Գայանե Առուստամյանի /անձնագիր` --------/, Գայանե Ղազարյանի /անձնագիր` ---------/, Լուսինե Սաղումյանի /նույնականացման քարտ` -------/, Մամիկոն Հովսեփյանի /անձնագիր` --------/, Նվարդ Մարգարյանի /անձնագիր` ------/, Պերճուհի Կաժոյանի /անձնագիր`------ /, Վահանչերազ Իշխանյանի /անձնագիր` -------/, Վահան Սեդրակյանի /անձնագիր` --------/, Վարդան Համբարձումյանի /անձնագիր` --------/ ներկայացուցիչ` Մարինե Գրիգորյանի /արտոնագիր` 718/ ընդդեմ «Իրավունք Մեդիա» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ/, Հովհաննես Գալաջյանի /անձնագիր` --------/` պատվին և արժանապատվությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ ԵԿԴ-2396/02/13
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝
16.09.2014թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Գ.Կարախանյան

քարտուղարությամբ` Խ.Խաչատրյան
Հայցվորի ներկայացուցիչներ`

Լ.Բաղդասարյան ,Վ.Հովհաննիսյան/"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

գրասենյակ
Պատասխանողի ներկայացուցիչ`
Լ.Ոսկանյան

Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` «էյ-էս-Բի Սոֆթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ընդդեմ ՀՀ կառավարության` ի դեմս ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, Դոնարա Արեստակի Ալեքսանյանի, ՀՀ գյուղնախարարության «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի` գործարար համբավի պաշտպանության վերաբերյալ

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ ԵԿԴ 1252/02/13
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝
29.10.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Սամվել Թադևոսյանի

քարտուղարությամբ` Կարինե Սարգսյանի
պատասխանող

Կարո Եղնուկյանի

պատասխանողի ներկայացուցիչ`

Լ. Բաղդասարյանի /Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88/
"Լեվ Գրուպ" փաստաբանական գրասենյակ

Դռնբաց դատական նիստում, դատարանում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Ալեքսանդր Սիրունյանի ընդդեմ Կարո Հակոբի Եղնուկյանի` պատվի արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանության պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ թիվ ԵԱՔԴ/0398/02/12
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝
30.11.2012թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ա.Հունանյանի

քարտուղարությամբ` Ս.Չոբանյանի
մասնակցությամբ հայցվորների ներկայացուցիչներ`


փաստաբաններ
Լ.Բաղդասարյանի և Վ.Հովհաննիսյանի /Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ/

պատասխանողի ներկայացուցիչներ`

Ա.Ափինյանի,
Հ.Վարդանյանի

Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի ՙՀայաստանի գրողների միություն՚ հասարակական կազմակերպության /ՀՎՀՀ 00015135, պետական գրանցման վկայական թիվ 1438/, Լևոն Զաքարի Անանյանի /անձնագիր` --------/ ընդդեմ ՙՄշակույթ՚ համահայկական հիմնադրամի /գրանցման վկայական թիվ 03 Ա 173628/` պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանության պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ ԵԿԴ 2840/02/11 2012թվ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով՝
02.11.2012թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ռ. Ներսիսյանի

քարտուղարությամբ` Ս. Կիրակոսյանի
մասնակցությամբ հայցվորների ներկայացուցիչներ`

Ա. Պապինյանի , Ա. Լուսյանի

պատասխանողի ներկայացուցիչներ`

փաստաբան Լ. Բաղդասարյանի <<Լեվ Գրուպ>> փաստաբանական գրասենյակ 
Հ.Բաբուխանյանի
Գ.Գրիգորյանի

Դատաքննությունը ավարտվել է 17.07.2012թվ.։


2012թ. հուլիսի 31-ին, դռնբաց դատական նիստում, դատարանում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի «Հայաստանի ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների «Կյանքի Խոսք» եկեղեցի» կրոնական կազմակերպության (ՀՎՀՀ 00806613, պետական գրանցման վկայական 03Ա 068532), Արթուր Էդուարդի Սիմոնյանի (անձնագիր ---------, սոց. քարտ --------) ընդդեմ «Իրավունք հետաքննություն», «Արգումենտի նեդելի վ Առմենիի» շաբաթաթերթի ի դեմս լրատվական գործունեություն իրականացնող «Իրավունք Մեդիա» ՍՊ ընկերության` պատիվն ու արժանապատվությունը, բարի համբավը արատավորող տեղեկությունները հերքելու և ներողություն խնդրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին
Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵԿԴ-1174/02/2010թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ
29.10.2010թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Գ.Կարախանյան

քարտուղարությամբ` Լ.Ոսկանյան
մասնակցությամբ հայցվորներ`

Կ.Աղամյան, Լ. Անանյան

(ներկայացուցիչ ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/,
Վ. Հովհաննիսյան /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

Պատասխանող`

Կ.Եղիազարյան (ներկայացուցիչ` Ա.Հովհաննիսյան)

Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Հայաստանի Գրողների միության նախագահ` Լևոն Անանյանի, Հայաստանի Կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միվորման նախագահ` Ռոբերտ Ամիրխանյանի , Հայաստանի Կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ` ժ/պ Ռուբեն Գևորգյանցի, Հայաստանի Նկարիչների միավորման նախագահ` Կարեն Աղամյանի, Թատերական գործիչների միավորման նախագահ` Հակոբ Ղազանչյանի /պետական ընդդեմ "Հայոց Աշխարհ" օրաթերթի խմբագրություն ՍՊԸ-ի, Կիմա Եղիազարյանի` պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանության վերաբերյալ`

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵԱՔԴ 1132/02/2008թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ
12.08.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` ԷԴԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
մասնակցությամբ հայցվորներ`

ԱԲԱՐ ԱՓԻՆՅԱՆ, ՍԱՇԻԿ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

պատասխանողի ներկայացուցիչ`

ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննեց գործն ըստ հայցի` Աբգար Գևորգի Ափինյանի և Սաշիկ Տելեմակի Ղումաշյանի ընդդեմ Լևոն Զաքարի Անանյանի, ՙԳրական թերթ՚ շաբաթաթերթի` պատվի և արժանապատվության պաշտպանության մասին`

Վ Ճ Ռ Ե Ց