Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 
Գործ 2-1292 2007թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
09.03.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ս. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻ
Դիմողի ներկայացուցիչ` ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

2007թ. մարտի 09-ին, դռնբաց դատական նիստում, դատարանում, քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Միկրո ձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամի (պետ. ռեգիստրի վկայական` 22216000352)` իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստի հաստատման պահանջի մասին

 

Դատաքննությամբ դատարանը պարզեց հետևյալը.

Դիմողի ներկայացուցիչը դատարանին հայտնեց, որ Միկրո ձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամն օրենքով սահմանված կարգով գրանցվել է պետական մարմնի կողմից 2000թ. ապրիլի 18-ին, իսկ 2001թ. ապրիլի 05-ին գրանցվել է վերջինիս կանոնադրությունը:

Համաձայն կանոնադրության 6.1 կետի պահանջի` հոգաբարձուների խորհրդի ժամկետը սահմանված է 3 տարի, որն ավարտվել է 2005թ. մայիսի 2-ին: Դրանից հետո հոգաբարձուների խորհրդի նոր անդամների ընտրության համար թեկնածուներ չեն առաջադրվել:

Համաձայն "Հիմնադրամների մասին" ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 3-րդ կետի պահանջի` հիմնադրամի կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետից հետո հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունները համարվում են դադարած հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմի ընտրության հաջորդ օրվանից: Քանի որ նոր ընտրություններ չեն եղել, ուստի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունները չեն համարվում դադարած:

Հայտնեց, որ դիմողի դիմումին ստացվել է պատասխան ՀՀ Արդարադատության նախարարի տեղակալի 07.02.2006թ. 805 գրությամբ, համաձայն որի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունները չեն համարվում դադարած և կարող են դադարել միայն հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմի ընտրության նիստի հաջորդող օրվանից:

Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը 2006թ. փետրվարի 26-ին գումարել է խորհրդի թիվ 20-րդ նիստը և համաձայն "Հիմնադրամի մասին" ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերի պահանջների` խորհրդի անդամների առաջարկով հաստատել է խորհրդի նոր կազմ:

Հաշվի առնելով, որ հիմնադրամն առանց սույն իրավաբանական փաստի հաստատման հնարավորություն չունի իրականացնելու կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավունք-պարտականությունների իրականացումը, խնդրեց ճանաչել իրավաբանական նշանակություն ունեցող այն փաստը, որ "Միկրո ձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամի"-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունները մինչև հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմի ընտրության նիստին հաջորդող օրը` 2006թ. փետրվարի 27-ը, չեն դադարել:

Գնահատելով գործով ձեռք բերված ապացույցները և գործի նյութերը` դատարանը գտավ, որ դիմումը հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ. Միկրո ձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամն օրենքով սահմանված կարգով գրանցվել է պետական մարմնի կողմից 2000թ. ապրիլի 18-ին: 05.04.2001թ. գրանցվել է Միկրո ձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամի կանոնադրությունը:

Համաձայն կանոնադրության 6.1 կետի պահանջի` հոգաբարձուների խորհրդի ժամկետը սահմանված է երեք տարի ժամկետով, որն ավարտվել է 2005թ. մայիսի 22-ին: Դրանից հետո հոգաբարձուների խորհրդի նոր անդամների ընտրության համար թեկնածուներ չեն առաջադրվել:

Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը 2006թ. փետրվարի 26-ին գումարել է խորհրդի թիվ 20-րդ նիստը և համաձայն "Հիմնադրամի մասին" ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերի պահանջների` խորհրդի անդամների առաջարկով հաստատել է խորհրդի նոր կազմ:

Համաձայն "Հիմնադրամների մասին" ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 3-րդ կետի պահանջի` հիմնադըրամի կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետից հետո հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունները համարվում են դադարած հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմի ընտրության հաջորդ օրվանից: Քանի որ նոր ընտրություններ չեն եղել, ապա հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունները չեն համարվում դադարած: Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների լիազորություները չեն համարվում դադարած և կարող են դադարել միայն հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմի ընտրության նիստին հաջորդող օրվանից, ուստի դատարանը գտնում է, որ "Միկրո ձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամ"-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունները մինչև հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմի ընտրության նիստին հաջորդող օրը` 2006թ. փետրվարի 27-ը, չեն դադարել:

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 130-132 հոդվածներով` դատարանը

 

Վ Ճ Ռ Ե Ց

 

Դիմումը բավարարել, հաստատել իրավաբանական նշանակություն ունեցող այն փաստը, որ "Միկրո ձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամ"-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունները մինչև հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմի ընտրության նիստին հաջորդող օրը` 2006թ. փետրվարի 27-ը, չեն դադարել: Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով` պարտապանի հաշվին: Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարան 15 օրում:

 

Դատավոր` Ռ. Ներսիսյան

Վճիռը չի բողոքարկվել, մտել է օրինական ուժի մեջ:

Դատավոր` Ռ. Ներսիսյան