Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 

ՊԵՏՔ Է ԿԱՅԱՑՎԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՎՃԻՌ


Դատարանը հաստատել է հաշտության համաձայնությունը, սակայն վճռով չի անդրադարձել դատական ծախսերին, մասնավորապես, պետական տուրքին:

Պատասխան

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 142 հոդվածի. Վճիռ կայացրած դատարանն իրավունք ունի գործին մասնակցող անձանց դիմումով կամ իր նախաձեռնությամբ լրացուցիչ վճիռ կայացնել, եթե չի լուծել դատական ծախսերի հարցը:

 

Անհրաժեշտ է սույնի հետ կապված դիմում ներկայացնել տվյալ դատարանին մինչև վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:

Լրացուցիչ վճիռ կայացնելու մասին հարցը լուծվում է դատական  նիստում: Այն դեպքում, երբ դատարանը մերժում է լրացուցիչ վճիռ կայացնել, այն կայացնում է որոշակի տեսքով, որը ենթակա է բողոքարկման:

 

ԼԵՎՈՆ ՍՈԽԱԿԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

"Լեւ գրուպ" փաստաբանական

գրասենյակի հիմնադիր նախագահ