Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 

 

Սույն վարչական գործով, ըստ հայցի Արտակ Ավետիսյանն ընդդեմ ՀՀ Պաշտպանության նախարարության , երրորդ անձ` ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը հայցվոր՝ Արտակ Ավետիսյանին 5.547.723 ՀՀ դրամ՝ որպես չտրամադրված արձակուրդի 3.606.020 ՀՀ դրամ և տրամադրված արձակուրդում ներառված ոչ աշխատանքային օրերի արդյունքում հայցվորի համար առաջացած և չտրամադրված արձակուրդի օրերի համար դրամական հատուցում 1.941.703 ՀՀ դրամ վճարելուն պարտավորեցնելու և որպես հետևանքների վերացման ածանցյալ պահանջ՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը հայցվոր Արտակ Ավետիսյանին 5.547.723 ՀՀ դրամ՝ որպես չտրամադրված արձակուրդի 3.606.020 ՀՀ դրամ և տրամադրված արձակուրդում ներառված ոչ աշխատանքային օրերի արդյունքում հայցվորի համար առաջացած և չտրամադրված արձակուրդի օրերի համար չտրամադրված արձակուրդային վճարի 1.941.703 ՀՀ դրամ նկատմամբ հաշվարկված տույժ վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին հայցվորի շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի  փաստաբան ՏԱՐՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ։

ՀՀ Վարչական դատարանը 2023 թվականի մայիսի 3-ին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Վարչական գործ թիվ ՎԴ1/0100/05/22

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
«03» մայիսի 2023թ. ք. Երևան
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը
(այսուհետ` Դատարան)`

նախագահությամբ դատավոր` ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՄԻՔԱԵԼՅԱՆԻ,
քարտուղարությամբ՝ Արսեն Հայրապետյանի,

հայցվոր՝ Արտակ Ավետիսյան

հայցվորի ներկայացուցիչ՝ Տարոն Բաղդասարյան (20.07.2022 թվականին տրված լիազորագիր, արտոնագիր թիվ 2243),

պատասխանող՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն պատասխանողի ներկայացուցիչ՝ Արմեն Աղաբալյան (25.11.2021 թվականին տրված լիազորագիր,


երրորդ անձ՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

մասնակցությամբ՝ հայցվորի ներկայացուցիչ Տարոն Բաղդասարյանի և պատասխանողի ներկայացուցիչ Արմեն Աղաբալյանի,

դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Արտակ Ավետիսյանն ընդդեմ ՀՀ Պաշտպանության նախարարության (այսուհետ նաև՝ Նախարարություն), երրորդ անձ` ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը հայցվոր՝ Արտակ Ավետիսյանին 5.547.723 ՀՀ դրամ՝ որպես չտրամադրված արձակուրդի 3.606.020 ՀՀ դրամ և տրամադրված արձակուրդում ներառված ոչ աշխատանքային օրերի արդյունքում հայցվորի համար առաջացած և չտրամադրված արձակուրդի օրերի համար դրամական հատուցում 1.941.703 ՀՀ դրամ վճարելուն պարտավորեցնելու և որպես հետևանքների վերացման ածանցյալ պահանջ՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը հայցվոր Արտակ Ավետիսյանին 5.547.723 ՀՀ դրամ՝ որպես չտրամադրված արձակուրդի 3.606.020 ՀՀ դրամ և տրամադրված արձակուրդում ներառված ոչ աշխատանքային օրերի արդյունքում հայցվորի համար առաջացած և չտրամադրված արձակուրդի օրերի համար չտրամադրված արձակուրդային վճարի 1.941.703 ՀՀ դրամ նկատմամբ հաշվարկված տույժ վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին,


Պ Ա Ր Զ Ե Ց
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Համահայցվորներ Ջանիբեկ Հարությունյանը, Վարդան Մխիթարյանը, Հայկ Խաչատրյանը, Գևորգ Գրիգորյանը, Արեգնազ Լալայանը, Մհեր Մհերյանը, Հրաչյա Վասիլյանը, Արմեն Աթոռակալյանը, Անդրանիկ Խաչատրյանը, Արթուր Ջվանշիրյանը, Իսակ Ազատյանը, Արմեն Գևորգյանը, Գեղամ Շուտովը, Արայիկ Մանուկյանը, Սեմյոն Բաբայանը, Ավետիս Բաղրամյանը, Էդգար Հովհաննիսյանը, Կարեն Անդրեասյանը, Արսեն Վարդանյանը, Գարիկ Առաքելյանը և Արտակ Ավետիսյանը հայցադիմում էին ներկայացրել Դատարան ընդդեմ ՀՀ Պաշտպանության նախարարության՝ որոշակի գործողություններ կատարելուն պարտավորեցնելու և հետևանքները վերացնելու պահանջների մասին:
Վերոնշյալ վարչական գործը ստացել էր թիվ ՎԴ/5509/05/22 վարչական գործի համարը և 05.09.2022 թվականին մակագրվել էր Դատարանի դատավոր Աննա Դիլբարյանին:
Դատավոր Աննա Դիլբարյանը 12.09.2022 թվականին կայացրել է «Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին» որոշում՝ պահանջներն առանձնացնելու հիմքով:
Արտակ Ավետիսյանը կրկին հայցադիմում է ներկայացրել Դատարան (ստացվել է 30.09.2022 թվականին) ընդդեմ ՀՀ Պաշտպանության նախարարության՝ Արտակ Ավետիսյանն ընդդեմ ՀՀ Պաշտպանության նախարարության՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը Արտակ Մարգարի Ավետիսյանին չտրամադրված արձակուրդի վճարը վճարելուն պարտավորեցնելու և որպես հետևանքների վերացման ածանցյալ պահանջ՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությանը Արտակ Մարգարի Ավետիսյանին չտրամադրված արձակուրդի վճարի նկատմամբ հաշվարկված տույժերը վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

 

Սույն քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Պապիկ Իսկանդարի Վիրաբյանի ընդդեմ «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» բաց բաժնետիրական ընկերության «Հրամանն անվավեր ճանաչելու, աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումարը բռնագանձելու, աշխատանքային գրքույկում հրամանի հիմքերի մասին կատարած գրառումը վերացնելու» պահանջների մասին` հայցվորի շահերը ներկայացնում են Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբաններ Լևոն Բաղդասարյանը, Լարիսա Բաղդասարյանը:

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ` համաձայն որի հայցը բավարարվել է:

 


Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/4654/02/17


Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

«24»
օգոստոսի 2021 թվական քաղաք Երևան

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ
Նախագահությամբ դատավոր` Ժաննա Ասատրյանի
քարտուղարությամբ` Անի Պողոսյանի

մասնակցությամբ՝


հայցվոր Պապիկ Վիրաբյանի
հայցվորի ներկայացուցիչներ՝

Լարիսա Բաղդասարյանի
Լևոն Բաղդասարյանի

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ


պատասխանողի ներկայացուցիչներ՝

Անուշ Հարությունյանի

Նունե Սողոմոնյանիդռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Պապիկ Իսկանդարի Վիրաբյանի ներկայացուցիչներ Լարիսա Բաղդասարյանի  և Լևոն Բաղդասարյանի հայցն ընդդեմ «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» բաց բաժնետիրական ընկերության  ներկայացուցիչներ Անուշ Հարությունյան  և Նունե Սողոմանյան «Հրամանն անվավեր ճանաչելու, աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումարը բռնագանձելու, աշխատանքային գրքույկում հրամանի հիմքերի մասին կատարած գրառումը վերացնելու» պահանջների մասին,

ՊԱՐԶԵՑ

Գործի դատավարական նախապատմությունը.
25.12.2017 թվականին Պապիկ Իսկանդարի Վիրաբյանի կողմից ներկայացվել է հայցադիմում:
ՀՀ Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի (դատավոր` Ա.Բադիրյան) 28.12.2017 թվականի որոշմամբ հայցադիմումը վերադարձվել է։
ՀՀ Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի (դատավոր` Ա.Բաբայան) 29.01.2017 թվականի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ։
Հայցվորը 20.03.2018 թվականին ներկայացրել է դիմում հայցապահանջների չափն ավելացնելու մասին:
Ընկերության ներկայացուցիչը 20.03.2018 թվականին ներկայացրել է հայցադիմումի պատասխան, իսկ 13.04.2018 թվականին ներկայացրել է «Դիրքորոշում» վերտառությամբ դատավարական փաստաթուղթ հայցապահանջների չափն ավելացնելու վերաբերյալ:
Հայցվոր կողմը 07.04.2018 թվականին ներկայացրել է առարկություն՝ հայցադիմումի պատասխանի վերաբերյալ, իսկ 03.12.2018 թվականին և 19.12.2019 թվականին ներկայացրել է «Դիրքորոշում» վերտառությամբ դատավարական փաստաթղթեր:
Պատասխանող կողմը 02.10.2019 թվականին ներկայացրել է դատաքննության ճառ: 
ՀՀ Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արսեն Բաբայանի` այլ դատարան տեղափոխվելու կապակցությամբ գործը 21.12.2018 թվականին հանձնվել է դատավոր Գոռ Թորոսյանին։
09.04.2018 թվականին ուժի մեջ մտած «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 2-րդ և 23-րդ հոդվածների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են (…) առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանները, այդ թվում` Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը:
ՀՀ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի (դատավոր՝ Գոռ Թորոսյան) 14.01.2019 թվականի որոշմամբ քաղաքացիական գործն ընդունվել է վարույթ։

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

 

Սույն քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի հայցի Աննա Ժորայի Պողոսյանի ընդդեմ <<Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Կառլեն Հայրապետյանի՝
1.
որպես <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2
պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի 15.05.2018 թվականի թիվ 68-Ն հրամանի
անվավերության հետևանք՝ Աննա Ժորայի Պողոսյանին իր նախկին
պաշտոնին <<Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2
պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի մասնագիտական բաժնի դաստիարակչական
աշխատանքների գծով բաժնի վարիչի պաշտոնին վերականգնելու,
1.1. <<
Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական
քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ից հօգուտ Աննա Ժորայի Պողոսյանի 2.291.749
/
երկու միլիոն երկուհարյուր իննսունմեկ հազար յոթ հարյուր քառասունինը/ ՀՀ
դրամ սկսած 15.05.2018 թվականից մինչև հայցի առարկայի փոփոխությունը
թույլատրելու մասին միջնորդությունը ներկայացնելու օրվա /մինչև 24.07.2020թ./համար հաշվարկված հարկադիր պարապուրդի գումար բռնագանձելու:
1.2. <<
Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական
քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ից հօգուտ Աննա Ժորայի Պողոսյանի 24.07.2020
թվականից մինչև Աննա Պողոսյանի կողմից <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան
տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի մասնագիտական բաժնի դաստիարակչական աշխատանքների գծով բաժնի վարիչի պաշտոնին փաստացի վերակարգվելու օրը ներառյալ հարկադիր պարապուրդի գումար' յուրաքանչյուր
օրվա համար հաշվարկելով միջին օրական աշխատավարձ 2861,11 /երկու հազարութ հարյուր վաթսունմեկ ամբողջ տասնմեկ/ՀՀ դրամի չափով բռնագանձելու:
1.3.<<
Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային
թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի 29.06.2018 թվականի թիվ 88-Ն հրամանը Աննա Պողոսյանին գրավոր նկատողություն հայտարարելու մասին անվավեր ճանաչելու,
2.<<
Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային
թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի 10.12.2018 թվականի թիվ 240-Ն հրամանը
Աննա Պողոսյանին խիստ նկատողություն հայտարարելու մասին անվավեր ճանաչելու>> պահանջների մասին` հայցվորի շահերը ներկայացնում են Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Լարիսա Բաղդասարյանը:

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2021 թվականի օգոստոսի 11- ին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ` համաձայն որի հայցը բավարարվել է:

 

 

Գործ թիվ ԵԴ/12927/02/18

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

<<11>>
օգոստոսի 2021 թվական ք.Երևան

ՀՀ Երևան քաղաքի
ընդհանուր իրավասության դատարանը
հետևյալ կազմով

Նախագահությամբ` դատավոր Ռ. Ներսիսյանի
Քարտուղարությամբ` Ն. Մնացականյանի
Լ.Գևորգյանի
Վ.Թադևոսյանի

Մասնակցությամբ՝

հայցվորի ներկայացուցիչ՝

Լարիսա Բաղդասարյանի

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ

Պատասխանողի ներկայացուցիչ՝
Ն.Մովսիսյանի

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Աննա Ժորայի Պողոսյանի ընդդեմ <<Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Կառլեն Հայրապետյանի՝
1. որպես <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2
պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի 15.05.2018 թվականի թիվ 68-Ն հրամանի
անվավերության հետևանք՝ Աննա Ժորայի Պողոսյանին իր նախկին
պաշտոնին <<Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2
պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի մասնագիտական բաժնի դաստիարակչական
աշխատանքների գծով բաժնի վարիչի պաշտոնին վերականգնելու,
1.1. <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական
քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ից հօգուտ Աննա Ժորայի Պողոսյանի 2.291.749
/երկու միլիոն երկուհարյուր իննսունմեկ հազար յոթ հարյուր քառասունինը/ ՀՀ
դրամ սկսած 15.05.2018 թվականից մինչև հայցի առարկայի փոփոխությունը
թույլատրելու մասին միջնորդությունը ներկայացնելու օրվա /մինչև 24.07.2020թ./
համար հաշվարկված հարկադիր պարապուրդի գումար բռնագանձելու:
1.2. <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական
քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ից հօգուտ Աննա Ժորայի Պողոսյանի 24.07.2020
թվականից մինչև Աննա Պողոսյանի կողմից <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան
տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի մասնագիտական բաժնի
դաստիարակչական աշխատանքների գծով բաժնի վարիչի պաշտոնին փաստացի
վերակարգվելու օրը ներառյալ հարկադիր պարապուրդի գումար' յուրաքանչյուր
օրվա համար հաշվարկելով միջին օրական աշխատավարձ 2861,11 /երկու հազար
ութ հարյուր վաթսունմեկ ամբողջ տասնմեկ/ՀՀ դրամի չափով բռնագանձելու:
1.3. <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային
թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի 29.06.2018 թվականի թիվ 88-Ն հրամանը Աննա
Պողոսյանին գրավոր նկատողություն հայտարարելու մասին անվավեր ճանաչելու,
2. <<Երևանի Ն.ԱՃեմյանի անվան տարածաշրջանային
թիվ 2 պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի 10.12.2018 թվականի թիվ 240-Ն հրամանը
Աննա Պողոսյանին խիստ նկատողություն հայտարարելու մասին անվավեր ճանաչելու>> պահանջների մասին,


Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

 

Սույն քաղաքացիական գործով ըստ հայցի Գարիկ Եգորի Առաքելյանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, երրորդ անձ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության՝ գնդապետ Գարիկ Եգորի Առաքելյանին Հայաստանի Հանրապետության Էրեբունու զինվորական կոմիսարի պաշտոնում վերականգնելուն պարտավորեցնելու և հօգուտ Գարիկ Եգորի Առաքելյանի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից միջին աշխատավարձը բռնագանձելու /հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար/ պահանջների մասին` հայցվորի շահերը  ՀՀ Վարչական դատարանում ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ:

20.10.2020 թվականին ՀՀ Վարչական դատարանը կայացրել է հօգուտ հայցվորի բարենպաստ դատական ակտ` բավարարելով Գարիկ Առաքելյանի հայցը:

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԹԻՎ ՎԴ/3479/05/19


Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

<<20>>
հոկտեմբերի 2020 թվական  ք. Երևան


Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը /այսուհետ՝ Դատարան/


նախագահությամբ` դատավոր Էդվարդ Նահապետյանի
քարտուղարությամբ՝ Ն.Աբգարյանի

մասնակցությամբ `

հայցվոր` Գարիկ Առաքելյան
հայցվորի ներկայացուցիչ `
Լևոն Բաղդասարյան
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր թիվ 88

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ

պատասխանողի ներկայացուցիչ`
Էլյա Բղդոյան


դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Գարիկ Եգորի Առաքելյանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, երրորդ անձ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության՝ գնդապետ Գարիկ Եգորի Առաքելյանին Հայաստանի Հանրապետության Էրեբունու զինվորական կոմիսարի պաշտոնում վերականգնելուն պարտավորեցնելու և հօգուտ Գարիկ Եգորի Առաքելյանի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից միջին աշխատավարձը բռնագանձելու /հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար/ պահանջների մասին

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Գարիկ Եգորի Առաքելյանի /ներկայացուցիչ՝ Լևոն Բաղդասարյան/ կողմից 10.05.2019 թվականին հայցադիմում է ստացվել Դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության՝ գնդապետ Գարիկ Եգորի Առաքելյանին Հայաստանի Հանրապետության Էրեբունու զինվորական կոմիսարի պաշտոնում վերականգնելուն պարտավորեցնելու և հօգուտ Գարիկ Եգորի Առաքելյանի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից միջին աշխատավարձը բռնագանձելու /հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար/ պահանջների մասին:
Դատարանի 17.05.2019 թվականի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հրավիրվել է նախնական դատական նիստ:
Դատարանի 06.06.2019 թվականի որոշմամբ երրորդ անձ է ներգրավվել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը:
Դատարանի 02.12.2019 թվականի որոշմամբ սույն վարչական գործը նշանակվել է դատաքննության: 
Դատարանի 10.06.2020 թվականի որոշմամբ վարչական գործի քննությունը վերսկսվել է: 
Դատարանը 01.10.2020 թվականին դատաքննությունն ավարտված համարելով, գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի հրապարակման օր է հայտարարել 20.10.2020 թվականը:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ հա. ԵԿԴ/3151/02/16

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

12.01.2018թ. ք.Երևան

ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական

շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին

ատյանի դատարանը

Նախագահությամբ` դատավոր Ա. Մելքումյանի
Քարտուղարությամբ Ա. Բագդատյանի
Մասնակցությամբ`


Հայցվորներ` Ն. Մանուկյանի
Ա. Ոսկանյանի
Գ. Ամիրզադյանի
Հայցվորների ներկայացուցիչ` Լ. Բաղդասարյանի
լիազորագիր`տրված` 16.06.2016 թվականին,
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր` 88

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

 Պատասխանողի ներկայացուցիչ`
Ա. Ղազարյանի
լիազորագիր` տրված 02.05.2017 թվականին,
փաստաբանական գործունեության արտոնագիր` 43Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Հայկ Բագրատի Մնացականյանի, Արմեն Ալեքսեյի Հարությունյանի, Նարինե Հարությունի Սիմոնյանի, Գևորգ Միխայելի Ամիրզադյանի, Արթուր Վազգենի Ոսկանյանի, Իրինա Լազարի Թավրիզյանի, Բորիս Տոֆիկի Ալավերդյանի, Նելլի Զավենի Մանուկյանի և Զոյա Վարդիկի Հակոբյանի ընդդեմ ՙԷվոլա՚ ՍՊ ընկերության, Արա Պարույրի Խուդաշյանի և Հենրիխ Վահանի Զախարյանցի` հօգուտ Նելլի Զավենի Մանուկյանի 685.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Զոյա Վարդիկի Հակոբյանի 500.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Գևորգ Միխայելի Ամիրզադյանի 415.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Բորիս Տոֆիկի Ալավերդյանի 313.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Արթուր Վազգենի Ոսկանյանի 1.300.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Նարինե Հարությունի Սիմոնյանի 74.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Իրինա Լազարի Թավրիզյանի 406.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Հայկ Բագրատի Մնացականյանի 120.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Արմեն Ալեքսեյի Հարությունյանի 345.000 ՀՀ դրամ գումարի և սկսած 20.06.2016 թվականից մինչև պարտավորության փաստացի կատարման օրը յուրաքանչյուր գումարի նկատմամաբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող տոկոսի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին.

Պ Ա Ր Զ Ե Ց


Գործի դատավարական նախապատմությունը 
Հայցվորների ներկայացուցիչը հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ ՙԷվոլա՚ ՍՊ ընկերության, Արա Պարույրի Խուդաշյանի և Հենրիխ Վահանի Զախարյանցիª հօգուտ Նելլի Զավենի Մանուկյանի 685.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Զոյա Վարդիկի Հակոբյանի 500.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Գևորգ Միխայելի Ամիրզադյանի 415.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Բորիս Տոֆիկի Ալավերդյանի 313.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Արթուր Վազգենի Ոսկանյանի 1.300.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Նարինե Հարությունի Սիմոնյանի 74.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Իրինա Լազարի Թավրիզյանի 406.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Հայկ Բագրատի Մնացականյանի 120.000 ՀՀ դրամ գումարի, հօգուտ Արմեն Ալեքսեյի Հարությունյանի 345.000 ՀՀ դրամ գումարի և սկսած 20.06.2016 թվականից մինչև պարտավորության փաստացի կատարման օրը յուրաքանչյուր գումարի նկատմամաբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող տոկոսի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին:
Հայցադիմումը տրամադրվել է դատավոր Ա. Մելքումյանի աշխատակազմին 15.09.2016 թվականին:
ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 15.09.2016 թվականի որոշմամբ վերոգրյալ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել է դատական նիստ, մեկ այլ որոշմամբ բավարարվել է պետական տուրքի վճարումից ազատելու և հայցի ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդությունները:
ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 27.06.2017 թվականի որոշմամբ կիրառված հայցի ապահովման միջոցները մասնակի վերացվել են:
Քանի որ նախնական դատական նիստի ընթացքում իրականացվել են ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 1498 հոդվածով նախատեսված` գործը դատաքննության նախապատրաստելու ընթացքում կատարվող բոլոր գործողությունները, ուստի ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ին որոշում է կայացրել սույն քաղաքացիական գործը դատաքննության նշանակելու մասին:
Գործի դատաքննությունն ավարտվել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ին և 2018 թվականի հունվարի 12-ին նշանակվել է վճռի հրապարակման օր:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

ԳործԵԱՔԴ0292/02/15

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը `

23.03.2017թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ն.Հովսեփյանի

քարտուղարությամբ` Ս.Արտաշեսյանի
մասնակցությամբ` հայցվորի ներկայացուցիչ` Գ.Մաթևոսյանի

 

Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ընդդեմ Դոնարա Շահենի Աղաջանյանի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց
I
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցիչը հայցադիմում է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Դոնարա Շահենի Աղաջանյանի` 5.275.449 ՀՀ դրամ, որպես պատճառված վնաս բռնագանձելու պահանջի մասին:
Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Զ.Նախշքարյանի 02.02.2015թ. որոշմամբ այն ընդունվել է վարույթ:
Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 02.02.2016 թվականի վճռով /դատավոր Զ.Նախշքարյան/, վճռվել է՝ 
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի հայցը մերժել:
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ-ից հօգուտ Դոնարա Աղաջանյանի բռնագանձել 250 000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ` որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումար...»: 
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 15.04.2016 թվականի որոշմամբ Վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է: Բեկանվել է Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 02.02.2016թ. թիվ ԵԱՔԴ/0292/02/15 քաղաքացիական գործով կայացված վճիռը և գործն ուղարկվել է նույն Դատարան` ամբողջ ծավալով նոր քննության:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 01.06.2016թ. որոշմամբ ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 15.04.2016 թվականի որոշման դեմ Դոնարա Աղաջանյանի ներկայացուցչի բերած վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվել է:
Թիվ ԵԱՔԴ/0292/02/15 գործը 28.06.2016 թվականին մակագրվել է Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Ս.Հովսեփյանին, վերջինիս 01.07.2016թ որոշմամբ քաղաքացիական գործն ընդունել է վարույթ, և դատական նիստը նշանակվել է 07.10.2016 թվականին: 
Հակընդդեմ հայց չի ներկայացվել:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

ԵՇԴ/1230/02/12

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով `

13.05.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ն.Հովսեփյանս

քարտուղարությամբ` Ս.Նալբանդյան
Հայցվորների ներկայացուցիչ` Լևոն Բաղդասարյանի /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչներ`

Գ.Սահակյան 
Գ.Մարուքյան

2013թվ. մայիսի 13-ին Երևանում, Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում

Դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղ.գործն ըստ հայցի Լաուրա Սուքիասյանի ընդդեմ ՀՀ ԿԳՆ ՙԵրևանի Փ.Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջ՚ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի կարգապահական տույժ նշանակելու մասին 05.11.2012թվ. թիվ 184ա հրամանն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին
Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Գործ համար ԵԱՔԴ/1122/02/10

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատարանի թիվ 6 դահլիճում հետևյալ կազմով `

13.12.2010թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ս.Արամյանի

քարտուղարությամբ` Մ.Սամսոնյանի
Հայցվորների ներկայացուցիչ` Լևոն Բաղդասարյանի /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչներ`

Գ.Խաչատրյանի, Մ.Լիննիկի, Ֆ.Սամատովի

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Ջանիբեկ Նիկոլայի Ղազարյանի, Արժանիկ Գրիգորյանի, Սամվել Մկոյանի, Վլադիմիր Լևոնի Անանիկյանի, Խաչատուր Վոլոդի Անանիկյանի, Գավրիկ Շուշանյանի, Հրաչյա Իսավերդյանի, Սամվել Հովսեփյանի, Վիլհեմս Չիլինգարյանի, Սամվել Հակոբի Հովհաննիսյանի, Միշա Եփրեմյանի, Արամ Վաչիկի Բալոյանի, Տիգրան Ռոբերտի Մոսինյանի, Գրիգոր Սուրենի Հակոբյանի, Հենրիկ Վալոդի Ավետիսյանի, Մանվել Գաբրիելյանի, Համլետ Մարտիրոսյանի, Արթուր Գևորգի Պետրոսյանի, Կարեն Համլետի Մկրտչյանի, Արսեն Սլավիկի Խաչատրյանի, Գագիկ Գագիկի Լոթոնցի, Լևոն Էլբրուսի Սեդրակյանի, Սամսոն Գագիկի Բայանդուրյանի, Մեսրոպ Խաչատուրի Անանիկյանի, Արթուր Հակոբի Զաքարյանի, Արման Մարկոսյանի, Արմեն Հավհաննեսի Ժամկոչյանի, Սերգեյ Ռազմիկի Մարգարյանի, Արայիկ Սերյոժայի Զախարյանի, Արթուր Հովհաննիսյանի, Արմենակ Մովսիսյանի, Սամվել Իսոյանի, Հարություն Խաչիկի Հակոբյանի, Ռուբեն Հրաչիկի Սարդարյանի, Սպարտակ Ասրյանի, Աննամուրադ Դեմիրճյանի, Արթուր Աբգարյանի, Աշոտ Ղեվոնդյանի, Բորիս Ղեվոնդյանի, Արայիկ Նիկոլյաի Համբարձումյանի, Դավիթ Էդուարդի Միքայելյանի, Վաղինակ Նիկոլի Հովհաննիսյանի, Սարգիս Գևորգյանի, Սուրիկ Արուճյանի, էդգար Հովհաննիսյանի, Արմեն Արտավազդի Վերանյանի, Ստեփան Անտոնյանի, Դավիթ Լենսերի Ալեքսանյանի, Վահան Ռուբենյանի, Քրիստ Իսոյանի, Արմեն Գագիկի Քամալյանի, Սերգեյ Աշոտի Մնացականյանի, Գարեգին Սանթրոսյանի, Արտակ Ռոբերտի Ավետիսյանի, Արտյոմ Արտաշեսի Հարությունյանի, Արթուրիկ Սարգսյանի, Արմեն Ստեփանյանի, Վարուժան Հովհաննիսյանի, Վարդան Դահրամանյանի, Լևոն Քոչարյանի, Կարեն Քոչարյանի, Վանիկ Գրիգորյանի, Հակոբ Կառլենի Ավագյանի, Մարտին Մուրադյանի, Հայկ Վարուժանի Սարգսյանի, Արա Սանասարի Մանուկյանի, Մխիթար Սայադի Սմոյանի, Ռազմիկ Վարդանի Գևորգյանի, Կարեն Ղազանչյանի, Համլետ Վազգենի Պողոսյանի, Ալեքսանդր Չիլինգարյանի, Կարեն Սամվելի Նազարյանի, Արմեն Ռոբերտի Ամիրաղյանի, Լևիկ Սարիբեկի Միսկարյանի, Ժիրայր Վլադիկի Ալեքսանյանի, Ավետիք Ստեփանի Շահինյանի, Ստեփան Մալերյանի, Ժիրայր Կուրղինյանի, Աշոտ Աբգարյանի, Տիգրան Գասպարյանի, Ամուրիկ Ռուբենի Ալեքսանյանի, Արթուր Սարգսյանի, Համլետ Արշալույսի Մարգարյանի, Սպարտակ Սահակյանի, Միխայել Արսենի Սարգսյանի, Վարազդատ Բագրատի Կակոյանի, Վալերի Ագբալյանի, Արամ Քոչարյանի, Արմեն Աղասու Օհանյանի, Գևորգ Կարապետյանի, Արբակ Մանուկյանի, Վարազդատ Վոլոդիայի Մանուկյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Արթուր Աշոտի Նահապետյանի, Արա Գերասիմի Հայրապետյանի, Հայկ Մերուժանի Սաֆարյանի, Վահագն Սլավիկի Հովհաննիսյանի, Տիգրան Գագիկի Սարդարյանի, Արմեն Սարգսյանի, Սիրակ Զարինյանի, Գևորգ Լևոնի Կիվրիկյանի, Արթուր Ռաֆայելի Սարկիսյանի, Էրիկ Սաղաթելյանի,Ալեքսանդր Ալեքսանի Աղայանի, Վարդան Հրահատի Պողոսյանի, Արամ Զիրոյանի, Միսակ Կուրղինյանի, Հովհաննես Խաչատուրի Դարչինյանի, Արտակ Հովհաննիսյանի, Արտաշես Վոլոդիայի Մանուկյանի, Կամո Սաղաթելյանի, Հարություն Հակոբի Համոբյանի, Տիգրան Արմենի Առուստամյանի, Արմեն Աղասու Մուրադյանի, Նորայր Ռուդիկի Վիրաբյանի, Վաչե Անդրուշի Կարապետյանի և Մհեր Յուրիկի Եղիազարյանի ընդդեմ "Ռուսալ-Արմենալ" ՓԲ ընկերության` չվճարված աշխատավարձի հավելավճարի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին.

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ հա. ԵԿԴ/1062/02/09
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով `
14.07.2010թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա.Մելքումյանի
քարտուղարությամբ` Ա.Գալիկյանի
Մասնակցությամբ Հայցվոր ` Ռ.Սանոյանի /ներկայացուցիչ /Վ. Հովհաննիսյան
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` Կ.Թունյանի

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Ռուբեն Սանոյանի ընդդեմ ՍՊ ընկերության` որպես չվճարված աշխատավարձ և անաշխատունակության նպաստ 10.969.233 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման, այդ գումարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված կարգով տոկոսների գումարը բռնագանձելու, Ռուբեն Սանոյանի մասով աշխատանքից ազատելու մասին հրամանն անվավեր ճանաճելու պահանջների մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ-1958/02/2009թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով `
30.03.2010թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Կ. Պետրոսյանի
քարտուղարությամբ` Ս. Բաղդասարյանի
Մասնակցությամբ Հայցվոր ` Հրայր Խաչատրյանի /ներկայացուցիչ /Արկադի Սահակյան
Պատասխանող` "Սահմանադրական իրավունք միություն" կուսակցության
/ներկայացուցիչ /Լևոն Բաղդասարյանի
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Հրայր Խաչատրյանի /անձնագիր…/ ընդդեմ <<Սահմանադրական իրավունք միություն>> կուսակցության (գրանցման վկայական -------)` զբաղեցրած պաշտոնում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարման և վնասի հատուցման պահանջի մասին, և ըստ <<Սահմանադրական իրավուք միություն>> կուսակցության հակընդդեմ հայցի ընդդեմ Հրայր Խաչատրյանի` վերջնահաշվարկը հաշվանցելու և գումարի բռնագանձման պահանջի մասին.

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵԿԴ-2881/02 2008թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երեվան քաղաքի Կենտրոն եվ Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով `
28.04.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Գ. ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ա. ՍԱՅԱԴՅԱՆ
Մասնակցությամբ Հայցվոր ` Ս. ՂԱՆԹԱՐՋՅԱՆ /ներկայացուցիչ / ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Սարգիս Ղանթարջյանի /անձնագիր` .... / ընդդեմ "Երևանի Պետական Համալսարանի" ՊՈԱԿ-ի` աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի ողջ ժամանակահատվածի համար վնասի հատուցման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԵՇԴ/0163/02/09
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երեվան քաղաքի շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանը հետևյալ կազմով `
14.04.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ի.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Մասնակցությամբ Հայցվոր ` Ք.ՎԵԶԻՐՅԱՆ /նեչկայացուցիչ` Ա.ՆԱԶԱՆՅԱՆ
Պատասխանող` "Շենգավիթ բժշկական կենտրոն" փբը-ի ներկայացուցիչ
/ ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում Երևան քաղաքում, 2009թ. ապրիլի 14-ին քննեց գործն ըստ հայցի Քրիստինե Վեզիրյանի ընդդեմ "Շենգավիթ" բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի` 2007թ. հոկտեմբերի 23-ից մինչև օրս փաստացի ծավալված նույն պայմաններով իր հետ անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԳՈՐԾ ԹԻՎ 2/1975-07թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը կազմով `
20.11.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Գ. ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ա. ՍԱՅԱԴՅԱՆ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` ԼԵՎՈՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներակայացուցիչ` Ա. ԵՂԻԿՅԱՆ

Երևան քաղաքում, դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Հովհաննես Գալաջյանի և Գեղամ Գրիգորյանի ընդդեմ ՍԻՄ կուսակցության` "հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վնասի հատուցում վճարելու և զբաղեցրած պաշտոններին վերականգնելու պահանջների մասին" և ըստ հակընդդեմ հայցի "Սահմանադրական իրավունք միություն" կուսակցության /ՍԻՄ/ ընդդեմ Հովհաննես Արտաշեսի Գալաջյանի և Գեղամ Զավենի Գրիգորյանի` "աշխատանքային պայմանագրերն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին"

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 2-8937 2005թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ. `
15.12.2005թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Գ.ԼԵԳՐՅԱՆԻ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում, Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքի առաջին ատյանի դատարանում, 2005թ. դեկտեմբերի 15-ին քննեց գործն ըստ հայցի Ալբերտ Աղասիի Պետրոսյանի ընդդեմ "Նաիրիտ Գործարան" ՓԲԸ-ի աշխատավարձի պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ 2-4325 2003թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
14.11.2003թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Վ. ԼԱԼԱՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ս. ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆԻ
Մասնակցությամբ Հայցվոր` Ա. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ, Ա. ԿԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆԻ ներկայացուցիչ`Գ.ԼԵԳՐՅԱՆԻ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

2003թ. նոյեմբերի 14-ին դատարանում դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Աշոտ Գասպարյանի և Արման Կարագյոզյանի ընդդեմ "Ինֆայնայթ Թեքնոլոջիս քորփորեյշն" ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի` չվճարված աշխատավարձի պարտքի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց