Software torrents
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United States)
 

 

Սույն քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի Կարեն Արսենի Գևորգյանի, ընդդեմ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական ՝ վարչական տույժ նշանակելու մասին 30.12.2022 թվականի թիվ Տ(14)222798-Ա որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին,, հայցվորի շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի  փաստաբան  Լարիսա Բաղդասարյանը:

ՀՀ Վարչական դատարանը 2023 թվականի հունիսի 16-ին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ:

 

Գործ թիվ ՎԴ/1098/05/23


Վ Ճ Ի Ռ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ


«16» հունիսի 2023թ. ք. Երևան


Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը՝
նախագահությամբ՝ դատավոր Աննա Դիլբարյանի,

գրավոր ընթացակարգով քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Կարեն Արսենի Գևորգյանի, ներկայացուցիչ՝ Լարիսա Բաղդասարյան, հիմք՝ 17.02.2023 թվականին տրված լիազորագիր) ընդդեմ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (քաղաք Երևան, Դավթաշեն 4 թղմ., Ա.Միկոյան 109/8)՝ վարչական տույժ նշանակելու մասին 30.12.2022 թվականի թիվ Տ(14)222798-Ա որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց


Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Կարեն Գևորգյանը (այսուհետ նաև՝ Հայցվոր) 27.02.2023 թվականին ՀՀ վարչական դատարան (այսուհետ նաև՝ Դատարան) ներկայացրած հայցադիմումով ընդդեմ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (այսուհետ նաև՝ Պատասխանող) խնդրել է անվավեր ճանաչել վարչական տույժ նշանակելու մասին 30.12.2022 թվականի թիվ Տ(14)222798-Ա որոշումը:
ՀՀ վարչական դատարանի 02.03.2023 թվականի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և կիրառվել է գրավոր ընթացակարգ:
20.04.2023 թվականին Պատասխանողը դատարան է ներկայացրել վարույթի նյութեր:
ՀՀ վարչական դատարանի 17.04.2023 թվականի որոշմամբ սահմանվել է ժամկետ:
Դատական ակտի հրապարակման օր է հայտարարվել 16.06.2023 թվականը:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

 

Սույն վարչական գործով, ըստ հայցի Արթուր Հարությունյանի ընդդեմ ընդդեմ ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի՝ վերջինիս 04.05.2022թ. տուգանք նշանակելու թիվ 163 որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին, հայցվորի շահերը ներկայացնում է Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի  փաստաբան  Լարիսա Բաղդասարյանը:

ՀՀ Վարչական  դատարանը 2023 թվականի  հունիսի 15-ին կայացրել է բարենպաստ դատական ակտ:


Վարչական գործ
թիվ ՎԴ6/0125/05/22


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ՎՃԻՌ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ


15 հունիսի 2023թ. ք. Վանաձոր
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը
դատավոր Անի Չիլինգարյան, այսուհետ՝ Դատարան,
դատական նիստի քարտուղար՝ Արմինե Մարաբյան,
Լաուրա Ալեքյան,
Անահիտ Բիլյան


մասնակցությամբ՝
հայցվորի ներկայացուցիչներ Լարիսա Բաղդասարյանի (փաստաբանական գործունեության թիվ 2663 արտոնագիր, լիազորագիր՝ տրված 06.06.2022թ.)

Կարեն Հարությունյանի նոտարական կարգով վավերացված լիազորագիր՝ տրված 24.05.2023թ.


պատասխանողի ներկայացուցիչներ՝ Գայանե Սահակյանի լիազորագրեր թիվ 19/23-Ե և թիվ 507/23-Ե՝ տրված համապատասխանաբար 17.01.2023թ. և 24.05.2023թ.
Լիլիթ Սինանյանի (լիազորագիր թիվ 250/23Ե՝ տրված 06.04.2023թ
.)
դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Արթուր Կարլենի Հարությունյանի ընդդեմ ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի՝ վերջինիս 04.05.2022թ. տուգանք նշանակելու թիվ 163 որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին,


Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

ԵԴ/18291/02/18

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ՝


«27» դեկտեմբերի 2018թ
ք.Երևան
Նախագահությամբ դատավոր`

 

 

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ


Քարտուղարությամբ՝

 

 

Է. ՄԱԹԵՆՋՅԱՆԻմասնակցությամբ`

հայցվոր Հայկ Անդրանիկի Վարդանյան
հայցվորի ներկայացուցիչ

 

 

 

 

մասնակցությամբ`

պատասխանող Հայաստանի Հանրապետություն
ի դեմս ֆինանսների նախարարության


պատասխանողի ներկայացուցիչ 

Լևոն Բաղդասարյանի

(փաստաբանական գործունեության արտոնագիր՝ թիվ 88)

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ

 

  

 

 

Սուրեն Ալեքսանյան

(03.11.2018թ. լիազորագիր)

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի` Հայկ Անդրանիկի Վարդանյանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության` պատճառված վնասը փոխհատուցելու պահանջի մասին.

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

ԳՈՐԾ ԹԻՎ ԵԴ/18199/02/18

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

ՀՀ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը

«17» ապրիլի 2019թ
ք.Երևան
Նախագահությամբ դատավոր`

 

Զ.Նախշքարյանի


Քարտուղարությամբ՝

 

Մ.Սամսոնյանի


մասնակցությամբ`

հայցվոր Հրանտ Վարդանյանի
հայցվորի ներկայացուցիչ
ներկայացուցիչ


 

 

 

 

մասնակցությամբ`
պատասխանողի ներկայացուցիչ


 

Լևոն Բաղդասարյանի

(լիազորագիր՝ տրված 14.08.2018թ., երեք տարի ժամկետով, փաստաբանական գործունեության արտոնագիր՝ թիվ 88)

Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակ

 

 

Տավրոս Գևորգյանի
(լիազորագիր՝ տրված 27.09.2018թ.)

 

 

 Դռնբաց դատական նիստով քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Հրանտ Անդրանիկի Վարդանյանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս Ֆինանսների նախարարության՝ պատճառված վնասը փոխհատուցելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2132/05/15ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ՈՐՈՇՈւՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ վարչական դատարանը հետևյալ կազմով`
« 29 » մարտի 2019թ
ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Արթուր Առաքելյան

դատավոր`

դատավոր`

Քրիստինե Մկոյան

Աշոտ Սարգսյան

 

մասնակցությամբ`
երրորդ անձի ներկայացուցիչ

 

 

մասնակցությամբ`
Հայցվորի ներկայացուցիչ


Աստղիկ Ղազարյանի

 

 

 

Լևոն Բաղդասարյանի

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակքննելով Էդուարդ Հովակիմյանի /ներկայացուցիչ` Լևոն Բաղդասարյան/ կողմից բերված վերաքննիչ բողոքը` ըստ հայցի Էդուարդ Հովակիմյանի ընդդեմ ՀՀ Կենտրոն նոտարական տարածքի նոտար Նունե Սարգսյանի /երրորդ անձինք` Ռուզաննա Հովակիմյան, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե/՝ Ռուզաննա Հովակիմյանին 03.04.2013 թվականի թիվ 1568 վկայագիրը տալու նոտարի գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու և, որպես հետևանք, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Երևան քաղաքի Աբովյան փողոց 34ա շենքի թիվ 46 բնակարանի 1/9 բաժնեմասի նկատմամբ 10.12.2013 թվականին Ռուզաննա Հովակիմյանի անվամբ կատարված սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը վերացնելու պահանջների մասին, թիվ ՎԴ/2132/05/15 վարչական գործով ՀՀ վարչական դատարանի 02.03.2016թ. «Վարչական գործի վարույթը կարճելու մասին» որոշման դեմ,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6761/05/16


Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հետևյալ կազմով`
<<21>> մարտի 2017թ.
ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Արթուր Ավագյանի

քարտուղարությամբ`

Լիդա Հովհաննիսյանի

Մասնակցությամբ`
Հայցվորի ներկայացուցիչ


Ժիրայր Սաֆարյանի

ՀՀ փաստաբանների պալատի վկայական թիվ 90, հիմք՝ Գևորգ Սանդալյանի 30.09.2016 թվականի լիազորագիր

ԼԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ


պատասխանող ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչ Ռուզաննա Մարջանյանի ( հիմք՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալի 01.11.2016 թվականի թիվ 120/01 լիազորագիր),


դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Գևորգ Սանդալյանի ընդդեմ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) և ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության (այսուհետ՝ Ռեգիստր)՝ Կոմիտեի կողմից <<Գևորգ Սանդալյան>> ՍՊԸ-ին լուծարման ենթակա հարկ վճարողների ցանկերում ներառելու այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու և որպես հետևանք Ռեգիստրի կողմից 20.08.2012 թվականին <<Գևորգ Սանդալյան>> ՍՊԸ-ի լուծարման վերաբերյալ կատարված գրառումը վերացնելու պահանջների մասին, 

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4167/05/15

Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հետևյալ կազմով`
18.02.2016թ
ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր`

Ս. Հովակիմյան


քարտուղարությամբ`

Ն. Հովակիմյանի


Մասնակցությամբ`
Հայցվորի ներկայացուցիչ


Ժ. Սաֆարյանի

/արտոնագիր` թիվ 1744/

LԵՎ ԳՐՈւՊ փաստաբանական գրասենյակ 

Դռնբաց դատական նիստում, քննության առնելով վարչական գործն ըստ հայցի` Աշոտ Հայկազի Սարգսյանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության` վարչական մարմնի անգործությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1189/05/12
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հետևյալ կազմով`
30.07.2013թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռուզաննա Հակոբյանի
քարտուղարությամբ` Ռ. ՍԻՆԱՆՅԱՆԻ
հայցվոր` «Էյ-էս-բի Սոֆթ» ՍՊԸ-ի

/ներկայացուցիչ Բորիս Սողոմոնյանի/

/ներկայացուցիչ` փաստաբան Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ/

"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանող`

ՀՀ գյուղնախարարության «ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿ»
ներկայացուցիչ`/Նուարդ    Շեխոյանի/

2013թ. հուլիսի 11-ին դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի «Էյ-էս-բի Սոֆթ» ՍՊԸ-ի ընդդեմ ՀՀ գյուղնախարարության «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի, երրորդ անձ` Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն` ՀՀ ԳՆ «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 02.11.2011թ. կատարված գործողությունը՝ 02.11.2011թ. կազմված թիվ 2017 փորձարկման արձանագրությունը, ոչ իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2216/05/09
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հետևյալ կազմով`
10.12.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Կ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ռ. ՍԻՆԱՆՅԱՆԻ
հայցվոր` "Հույսի արահետ" ՍՊԸ /տնօրեն ԱՐՏԱԿ ՏՈՆՈՅԱՆ
/ներկայացուցիչ` Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանող` ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի
/ներկայացուցիչներ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՎԱՀՐԱՄ ԵԿՇԱՏՅԱՆ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի "Հույսի Արահետ" ՍՊԸ-ի ընդդեմ ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Մյասնիկյանի հարկային տեսչության կողմից 15.04.2009թ. կազմված թիվ 1301591 ակտը մասնակի` երկրորդ կետի` հայտնաբերված խախտման մասով վերացնելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3126/05/09
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հետևյալ կազմով`
04.11.2009թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Զ. ՄԱԿԱՐՅԱՆԻ
հայցվոր` ՀՈՒՍԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ/ներկայացուցիչ` Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանող` ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ "Ավան" Տ/Ս /ներկայացուցիչ` Լ.ՎԱՐՊԵՏՅԱՆԻ/

2009թ. հոկտեմբերի 21-ին, դռնբաց դատական նիստում, քննելով վարչական գործն ըստ հայցի Հուսիկ Հայրապետյանի ընդդեմ ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի "Ավան" տարածքային ստորաբաժանման` ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի "Ավան" տարածքային ստորաբաժանման կողմից 11.06.2009թ. տրված մերժումը (գրությունը) (ՍՂ ԵԼՔ-1220-ա) վերացնելու (անվավեր ճանաչելու) և Երևանի քաղաքապետի 04.04.2008թ. թիվ 1595-Ա որոշման հիմքով Երևան քաղաքի Դեկաբրիստների (Ռուբինյանց) փողոցի 27/4 տան զբաղեցրած 530.25քմ մակերեսի հողամասի նկատմամբ Հուսիկ Հայրապետյանի անվամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում կատարելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ ԵՔԴ/0459/02 2008թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով`
10.06.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Գ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` Գ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ

Դռնբաց դատական նիստում, Երևան քաղաքում, 2008 թվականի հունիսի 10-ին քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Էդիտա Հովիկի Սիմոնյանի /անձնագիր` ..../, Էդուարդ Արթուրի Պետրոսյանի, Էդմոնդ Արթուրի Պետրոսյանի /այնուհետ` հայցվորներ/ ընդդեմ "Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության /այսուհետ` պատասխանող, ՀՎՀՀ` 02558204, պետական գրանցման համարը չի պարզվել/` փոխհատուցման գումար վճարելուն պարտավորեցնելու և այդ գումարին վճարման ենթակա տոկոսների բռնագանձման պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
ԳՈՐԾ ԹԻՎ ՎԴ3/0005/05/08
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատարանը (Վեդու նստավայր) հետևյալ կազմով`
03.04.2008թ. ք.Վեդի
նախագահությամբ դատավոր` Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Լ. ՕՀԱՆՅԱՆ
մասնակցությամբ հայցվոր ` "Ավազահատիկ" ՍՊԸ ընկերություն
/ներկայացուցիչ Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
,Վ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանող` Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղական համայնք
/ներկայացուցիչ` Լ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ/

2008թ. ապրիլի 3-ին Վեդի քաղաքում դռնբաց դատական նիստում քննեց գործն ըստ հայցի "Ավազահատիկ" ՍՊ ընկերության ընդդեմ Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղական համայնքի` ՀՀ Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղական համայնքի ղեկավարի 26.11.2007թ. թիվ 81 որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0089/05/08
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հետևյալ կազմով`
14.03.2008թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Վ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ; Լ. ԱՎԱԳՅԱՆ; Ա. ԱՆՈՒՇՅԱՆ
հայցվոր և հակընդդեմ հայցով պատասխանող ` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հրազնդանի ՏՀՏ-ի /ներկայացուցիչ Կ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ/
Պատասխանող և հակընդդեմ հայցով հայցվոր` Ա/ձ Բենիկ Աբգարյանի /ներկայացուցիչ Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով վարչական գործն ըստ հայցի ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հրազդանի ՏՀՏ-ի /պետ. գրանցման վկայական -----; ՀՎՀՀ ------/ ընդդեմ անհատ ձեռնարկատեր Բենիկ Աբգարյանի /պետ. գրանցման վկայական ------; ՀՎՀՀ -------/` 3.741.400 դրամ հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջեի բռնագանձելու պահանջի մասին և անհատ ձեռնարկատեր Բենիկ Աբգարյանի հակընդդեմ հայցի ընդդեմ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Հրազդանի ՏՀՏ-ի ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՕՀՎ Հրազդանի տարածքային բաժնի կողմից 11.10.2007թ. կազմված թիվ 1032548 ակտը` 2-րդ և 4-րդ կետերի մասերով վերցնելու պահանջի վերաբերյալ

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ թիվ 2-1619 2007թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքի առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
19.12.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Գ. ԽԱՆԴԱՆՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Մասնակցությամբ Հայցվորներ` Օ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ; Հ. Ալեքսանյանի /ներկայացուցիչ`Վ. Հովհաննիսյան/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչներ` Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ; Հ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԻ

Դռնբաց դատական նիստում Երևան քաղաքում 2007թ. դեկտեմբերի 19-ին քննեց գործն ըստ հայցի Օլյա Սարգսյանի, Լիլյա Հարությունյանի, Հասմիկ Ալեքսանյանի, Ռոզա Հարությունյանի, Ելենա Սարգսյանի, Հակոբ Հայրապետյանի, Դավիթ Հայրապետյանի, Հովիկ Սարգսյանի, Անուշ Թամրազյանի, Նարինե Սարգսյանի, Նոնա Սարգսյանի, Սիլվա Մանուկյանի, Պավել Մուրադյանի, Քնարիկ Հակոբյանի, Սևակ Պետրոսյանի, Մայիս Պետրոսյանի, Իշխան Պետրոսյանի, Գայանե Գալստյանի ընդդեմ "Սահակյան Մարիամ և եղբայրներ" ՍՊ ընկերության, Երևանի քաղաքապետարանի, "Արայ" համատիրության` անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցումը, 01.08.2007թ. տրված թիվ 18-12672-769 շինարարության թույլտվությունն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 07-1255
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանը հետևյալ կազմով`
29.03.2007թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Լ. ԴԱՎԹՅԱՆԻ
Դատավորներ` Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ; Ա. Թումանյան
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Վերաքննիչ բողոք բերող` Ա. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

2007թ. մարտի 29-ին Երևանում, դռնբաց դատական նիստում, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի (դատ. Ռ.Ներսիսյան) 11.10.2005թ. կայացված թիվ 2-2235 վճռի դեմ հայցվոր Արմեն Միքայելյանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքով քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Արմեն Միքայելյանի ըննդեմ ՀՀ Կենտրոնական նոտարական տարածքի նոտար Էմմա Շաբոյանի` հայտարարությունն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ թիվ S-2434 2006թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանը հետևյալ կազմով`
22.11.2006թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Է.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ
Մասնակցությամբ Հայցվոր` Նորք-Մարաշ թաղապետարանի /ներկայացուցիչ` Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանող` "Հայէներգո" ՓԲԸ-ի /ներկայացուցիչ` Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ/
"Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ-ի /ներկայացուցիչ` Է.ՂԱԶԱՐՅԱՆ/

Դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Նորք-Մարաշ թաղապետարանի /պետ. գրանցման վկայական ------/ ընդդեմ "Հայէներգո" ՓԲԸ-ի /պետ. գրանցման վկայական -------/ և "Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ-ի "Կենտրոն" ստորաբաժանման` 15.10.2002թ.-ի թիվ 189; 12.10.2002թ.-ի թիվ 190; 11.10.2002թ.-ի թիվ 185 և 11.10.2002թ.-ի թիվ 186 ստուգման ակտերն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 2-2773 2006թ.
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
02.10.2006թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ս. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻ
Դիմողի ներկայացուցիչ` Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

2006թ. հոկտեմբերի 02-ին, դռնբաց դատական նիստում, դատարանում քննության առավ քաղաքացիական գործն ըստ դիմումի Գարո Եգնուկյանի ընդդեմ ՀՀ Ոստիկանության` պաշտոնատար անձի գործողությունները վիճարկելու մասին.

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Քաղաքացիական գործ Տ-1777 2006թ..
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանը հետևյալ կազմով`
03.07.2006թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ռ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
Մասնակցությամբ Հայցվոր ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Քանաքեռ-Զեյթուն ՀS-ի, /ներկայացուցիչներ Հ. ԱՅՎԱԶՅԱՆ,
Գ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ, Գ. ԵՂԻՆՅԱՆ/
Պատասխանող` "Վարդաշենի հանք" ՀՁ ՍՊԸ-ի, /ներկայացուցիչ Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Հակընդդեմ հայցով հայցվոր ` "Վարդաշենի հանք" ՀՁ ՍՊԸ-ի, /ներկայացուցիչ Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ/
/"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/

դռնբաց դատական նիստում քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Քանաքեռ-Զեյթուն հարկային տեսչության ընդդեմ "Վարդաշենի հանք" ՀՁ ՍՊԸ-ի` 3.850.500 դրամ տուգանք բռնագանձելու պահանջի մասին և ըստ հակընդդեմ հայցի "Վարդաշենի հանք" ՀՁ ՍՊԸ-ի ընդդեմ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Քանաքեռ-Զեյթուն հարկային տեսչության ` ՀՀ ԿԱ ՊԾ հարկային հաշվանցումների հսկողության 20.03.2006թ. թիվ 1007382 ակտի 14-րդ կետն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին,

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 2-1478
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով`
11.03.2004թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ա. ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ

2004թ. մարտի 11-ին, դատարանում, դռնբաց դատական նիստում քննեց քաղ. գործն ըստ դիմումի ՀՀ Գրողների միության` Արաբկիրի համայնքի ավագանու 19.12.2003թ. որոշումը, Երևանի Կասյան 3 հասցեում գտնվող տարածքի 08.01.2004թ. աճուրդով վաճառքը, նշված տարածքի առուվաճառքի պայմանագիրը, սեփականության վկայագիրն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին:

Վ Ճ Ռ Ե Ց
 
Գործ 02-330
Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանը հետևյալ կազմով`
06.02.2002թ. ք.Երևան
նախագահությամբ դատավոր` Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
քարտուղարությամբ` Ն. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ
Դատավորներ` Գ. ՄԱՏԻՆՅԱՆ; Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Հայցվորի ներկայացուցիչ` Լ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ /"Լեվ Գրուպ" իրավաբանական գրասենյակ/
Պատասխանողի ներկայացուցիչ` Գ. ՄՀԵՐՅԱՆ
Վերաքննիչ բողոք բերող` Գ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2002թ. փետրվարի 6-ին, Երևան քաղաքում, վերաքննիչ դատարանում դռնբաց դատական նիստում Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի /դատավոր Պ.Օհանյան/ 2001թ. դեկտեմբերի 26-ին կայացրած վճռի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքով քննեց գործն ըստ հայցի "Ավտոսիրող Կենտրոն" ՍՊԸ ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի` պաշտոնատար անձի անգործությունը վիճարկելու պահանջի մասին:

Վ Ճ Ռ Ե Ց